Pasoucí se krásky na pastvinách Cerové vrchoviny

Předpověď na velikonoční třídenní víkend nebyla z nejhorších. Už při předchozích, ovšem pozdně jarních exkurzích Cerové vrchoviny,  jsme si s Vaškem Dongresem malovali a představovali časně jarní oblé kopečky s pastvinami, kde mezi listy ještě loňských travin prolézají a pasou se majky. Jistě v hojném počtu.  A tak vybaveni fotografickými potřebami, jsme v pátek po poledni ještě s Vencou Benediktem ve třech vyjeli. Do Hajnáčky jsme po předvelikonočním běsnění na silnicích dorazili až před půlnocí. V sobotu plni očekávání jsme netrpělivě vstali a vydali se na vytipovaná místa v okolí Bakova, Gemerského Jablonce a Dubna. Ač bylo slunečné počasí a teplota se vyšplhala až k 17 stupňům, majek jsme viděli poskrovnu a to ještě samé běžnější druhy – majka obecná (Meloe proscarabeus), majka fialová (Meloe violaceus) – ale i to oko potěšilo. “Cikatrikosusku“, na kterou jsme měli největší zálusk, ovšem ani jednu. Ale dočkali jsme se. Sice až v neděli, ale stálo to zato. Na pastvině nedaleko obce Tachty jsme po skoro dvou hodinách hledání objevili přírodní niku, asi stvořenou pro majky. Zde po ještě suché loňské trávě, mezi keříky trnek lezlo a zelenou mladinu hledalo hned několik majčích obrů-konečně Meloe cicatricosus (největší druh na území bývalého Československa). Veliká krasavice s krovkami jakoby potaženými hadí kůží a s typicky vybíhajícími předními rohy štítu.  Fotili jsme ostošest. Když jsme se nabažili, přejeli jsme o pár kilometrů ke Gemerskému Jablonci. A opět – v jednom místě, nějakým způsobem pro brouky vhodném – protáhlá prohlubeň mezi dvěmi svahy, která asi měla stabilní klima a v jejím blízkém okolí, pobíhala spousta majek- cicatricosus, proscarabeus, rugosus. Dokonce se i pářili. Vedle majek zde byli i chrobáci révoví (Lethrus apterus). Vykukovali z děr, kterých tu na svazích byly snad stovky a při našem přiblížení, v nich rychle mizeli. Prostě pastva pro oči. Nafotili jsme a pokochali se těmito skvosty přírody, které jsou na Slovensku celonárodně chráněné a vzhledem k tomu, že se den již chýlil ke svému večernímu klidu, opustili jsme tato skvělá místa a chystali se na večerní klid i my, samozřejmě u pivečka, které ještě více rozproudilo hovor po úspěšném dni. V pondělí už jen bohužel pršelo a tak s myšlenkou opětovného návratu za rok a s vizí, že možná příště uvidíme i duhovou královnu či Meloe glazunovi (nedávno u nás objevený druh), jsme z Cerové vrchoviny odjeli.
Ještě poznámka na závěr. Při hledání majek si nešlo nevšimnout, že druhy jako Meloe rugosus, proscarabeus či violaceus jsme nacházeli sice jednotlivě, ale plošně téměř na celém zkoumaném území. Naopak Meloe cicatricosus se vyskytovaly vždy pohromadě, ve větším množství a to na určitém, specifickém místě. Takovýto “ biotůpek“ jevil jistou teplotní stabilitu a nacházel se vždy v závětří. Je tedy nabíledni, že tento druh vyhledává právě takováto klidná místa.
Cerová vrchovina je oblast nacházející se na jihu středního Slovenska. Téměř  jednu třetinu území zahrnují xerotermní stanoviště – stepi a pastviny, které jsou rájem pro hnízdění řady blanokřídlého hmyzu a též  jejich nezvaných hostů – majek. Mimo divoké včely, čmeláky, vosy aj., potřebují majky ke svému způsobu života i dostatečně vysoké traviny a kvetoucí rostliny.Tato stanoviště nutná pro život majek, mohou ovšem být příliš intenzivní pastvou a též  vypalováním likvidována. Právě veliký nešvar vypalování luk v předjaří a na jaře je bohužel na Cerové vrchovině ještě stále rozšířen.Pastviny nedaleko Bakova - foto M. Ouda
Bakov

Chrobák révový, Gemérský Jablonec – foto V. Dongres

Lethrus apterus

Vchody do hnízd chrobáka révového – foto M. Ouda

Vchody

Sníženina s majkami v Gemérském Jablonci - foto M. Ouda

Sníženina

Majka obecná při páření – foto M. Ouda

Páření

Nika s Meloe cicatricosus u obce Tachty – foto M. Ouda

Nika
Meloe cicatrisosus, Tachty – foto V. Benedikt
Meloe

Meloe cicatrisosus, Tachty – foto M. Ouda

Meloe
Meloe cicatrisosus, Tachty – foto V. Cihlář
Meloe

Vypalování pastvin na Cerové rohovině je stále časté – foto M. Ouda

Pálení