Rojení triungulinů

V prodlouženém víkendu 8.-10.5. jsme navštívili jižní Moravu a tady několik mezi entomology spíše méně známých stepních lokalit (Větrníky, Na Adamcích, Jesličky, Hochberg, Miroslavské kopce). Vesměs velmi pěkných a botanicky zajímavých. Entomologických úspěchů jsme ale zaznamenali poměrně málo. Hlavní vinu na tom mělo velké sucho, které jižní Moravu obzvlášť letos trápí mnohem víc než jiné části České republiky. Nebylo výjimkou, především na Miroslavských kopcích, vidět rozsáhlé plochy zavadlé vegetace, což je na tuto roční dobu opravdu velmi neobvyklý úkaz.

Asi nejzajímavější zážitek jsme si přivezli z krásné lesostepní lokality Jesličky, která se nachází nedaleko Němčiček na Hustopečsku. Lokalita je velmi bohatá na lesostepní vegetaci, nejcennější je tu asi početná populace kosatce pestrého (Iris variegata) a vstavače osmahlého (Orchis ustulata), které jsme jinde v takovém množství ještě neviděli. Pro názornost přikládáme několik obrázků z terénu.

Jitku při procházení stepních partií zaujaly drobné rezavé larvičky, které nejdříve objevila ve velkém množství na svém oděvu. Mírně vyděšená z ataku neznámého „cizopasníka“ se začala potvůrek zbavovat, leč chvíli poté, co právě zvěčnila několik půvabných vstavačů osmahlých, byla zvířátky obalena znovu. Já v zápalu boje obtěžkán sklepávadlem a smýkačkou jsem tuto drobnou patálii nevnímal. Takže až její zoufalé volání mě přimělo zaměřit se i na svůj oděv – a vypadal jsem podobně. Od bot až po obličej po mně lezly stovky drobných červených larviček, které jsem naštěstí rychle identifikoval jako majčí triungulinky a zbavil Jitku nervozity z možných trvalých následků z pokousání jedovatým hmyzem. Na triungulinky jsme se potom zaměřili a tak se nám naskytly nevídané obrázky rostlin na vrcholcích zcela obalených těmito majčími děťátky. A nejen rostlinky. Zmatení triungulinci vedeni instinktem zachování rodu lezli na vše živé, co se jen kolem jejich líhnišť mihlo. Kolik z nich se asi dočká zdárného završení svého vývoje v těžkopádnou majku? Na lokalitě jsme živou majku nepotkali, objevili jsme tu ale několik zemních pastí některého entomologického kolegy a v nich utopené majky obecné (Meloe proscarabeus). Triungulinci zřejmě patřili tomuto druhu. Na závěr našeho pozorování se Jitka pokusila udělat několik osvětových snímečků. Jak se jí to povedlo, posuďte sami.

Kosatec pestrý (Iris variegata)

Iris variegata

Vstavač osmahlý (Orchis ustulata)

Orchis_ustulata

PR Jesličky, lesostepní formace s hlaváčkem jarním (Adonis vernalis), třemdavou bílou (Dictamnus albus) a sinokvětem měkkým (Jurinea mollis)

PR Jesličky

PR Jesličky, okraj lesa s dubem plstnatým

PR Jesličky

PR Jesličky, celkový pohled na lokalitu

PR Jesličky

Triungulini. Jakmile slunce zakryly mraky, larvičky se k sobě rychle přitulily.

Triangulini

Triungulini. Podobně obalených rostlin jsme v lesostepi viděli desítky

Triangulini

Cryptocephalus quatuordecimmaculatus obtěžkaný zmatenými triunguliny

Cryptocephalus