ZÁPADOČESKÁ POBOČKA

Česká společnost entomologická

Entomologické průzkumy


Entomologické průzkumy (EP) západních oblastí České republiky jsou logicky hlavním předmětem činnosti ZP ČSE. V popředí našeho zájmu jsou především obsáhlejší průzkumy přírodně zachovalých lokalit ve spolupráci se státní ochranou přírody. Závěrečné zprávy z EP představují ve většině případů první informaci k druhové skladbě entomocenóz příslušných území a jsou také důležitým podkladem pro jejich ochranu (management území). Kopie rukopisů těchto zpráv (viz. Seznam) se shromažďují a jsou pro zájemce dostupné na zoologickém oddělení Muzea Chodska v Domažlicích (Ing. Kejval). Kromě této centrální evidence se v posledních letech snažíme publikovat faunisticky nejvýznamnější nálezy z EP v časopise Erica, který vydává Západočeské muzeum v Plzni (viz. Seznam literatury).

Následující seznam je soupisem námi evidovaných entomologických průzkumů. Prosíme návštěvníky těchto stránek o informaci o průzkumech (nejen rezervací), které unikly naší pozornosti a na seznamu chybí. Údaje jsou uvedené v pořadí: 1) název území a jeho statut (PR - přírodní rezervace, NPR - národní přírodní rezervace, PP - přírodní památka, NPP - národní přírodní památka, EVL - evropsky významná lokalita, UNO - území jehož státní ochrana je v návrhu, SNU - jiné, státem nechráněné území); 2) řešitel 3) typ průzkumu (CIP - celkový inventarizační průzkum), 4) rok odevzdání závěrečné zprávy / doba trvání průzkumu (např. 1 znamená jednoletý, + dlouhodobý, tj. více jak 5 let, 1+ jednoletý, ale zahrnuje i starší údaje); 3) sledované řády hmyzu a počty zjištěných druhů. U publikovaných průzkumů následují pouze sledované řády s počty druhů a odkaz (viz.) na Seznam literatury.

Seznam entomologických průzkumů západních Čech

Anenské rybníky PR, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1984/+, Coleoptera (36).

Bažantnice PR, Doležal Z. (Insecta, et al., CIP), 2007/1, Coleoptera (117), Heteroptera (20).

Bělč PR, Sieber A. (Insecta, et al., CIP), 1982/1, Coleoptera (104); Dermaptera (2), Orthoptera (2), Heteroptera (14), Homoptera (2), Coleoptera (103), Hymenoptera (16), Lepidoptera (30), Panorpata (2), Diptera (15).

Bělýšov PR, Rejnek P. (zoologie, et al., CIP) 1977/2+ (včetně starších nálezů, A. Seltenhofer leg./det.), Coleoptera (114), Lepidoptera (4), Hymenoptera (2), Heteroptera (1), Dermaptera (1).

Bouřidla PP, Doležal Z. (Insecta, et al., CIP), 2005/1, Coleoptera (133), Heteroptera (17), Diptera (9).

Božídarské rašeliniště NPR, Coleoptera (Carabidae, 66), viz. Těťál (1979).

Broumovská bučina PR, Těťál I., 2006/1, Coleoptera (46, se zaměřením na Carabidae).

Čepičná (PR, v návrhu), Heřman P. & Dvořák, 1994/1, Coleoptera (39), Lepidoptera (48), Hymenoptera (1), Orthoptera (2),

Čepičná PR, Lepidoptera (740), viz. Vávra (2004).

Čerchovské hvozdy NPR, Benedikt S. (& Kejval Z.), 2004/1+, Coleoptera (321).

Černé a Čertovo jezero PR, Coleoptera (165), viz. Fencl (1981, 1987).

Dlouhý vrch PR, Těťál I., 2007/1, Coleoptera (46, se zaměřením na Carabidae).

Dolejší drahy PP, Říš V. (zoologie) & Heřman P. (jen Lepidoptera) (et al., CIP), 1997/1, Coleoptera (2), Hymenoptera (2), Heteroptera (1), Homoptera (1), Lepidoptera (31).

Dominova skalka PR, Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (103), Heteroptera (23), Diptera (11).
Doubí PP, Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (229), Heteroptera (32).

Doubrava u Štěnovic SNU, Cihlář V., Doležal Z., 2004/+, Coleoptera (266), Heteroptera (39), Diptera (29), Lepidoptera (117).

Fajmanovy skály - Klenky PR, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1981/4, Coleoptera (9), Siphonaptera (7).

Fajmanovy skály a Klenky PR, Bílek D. (diplomová práce, ekosystémy), 1997, Coleoptera (12), Hymenoptera (2).

Fajmanovy skály a Klenky PR, Zelený P. (et al.), 2003/1, Hymenoptera (22), Neuroptera (9), Odonata (1), Trichoptera (3), Plecoptera (2). Dále Lepidoptera (12) a Coleoptera (13) společně k této rezervaci a blízké PR Chynínské buky (nerozlišeno).

Farské bažiny PR, Coleoptera (Carabidae 16), viz. Těťál (1983).

Háj PR, Hůrka L. & Bozděchová J. (zoologie, et al., CIP), 1975/2, Coleoptera (48), Heteroptera (19), Siphonaptera (10).

Háj PR, Záruba P., 1989/+, Lepidoptera (214).

Herštýn PR, Bozděchová J. (Invertebrata, et al., CIP), 1973/1, Coleoptera (30), Heteroptera (13).

Herštýn PR, Bozděchová J., 1974/2, Coleoptera (163), Heteroptera (11), Siphonaptera (5).

Herštýn PR, Cihlář V. & Doležal Z., 2006/1+, Coleoptera (163), Heteroptera (11), Lepidoptera (153).

Holina PR, Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (128), Heteroptera (15), Diptera (9).

Hora PP, Bozděchová J. (Invertebrata, et. al, CIP) 1973, Coleoptera (18).

Hora PP, Cihlář V., Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (109), Heteroptera (8), Lepidoptera (147).

Horní Kramolín UNO, Doležal Z., 2006, Coleoptera (103), Heteroptera (21), Diptera (14).

Hořehledy PP, Doležal Z. (Insecta, et al., CIP), 2005/1, Coleoptera (100), Heteroptera (15), Diptera (36).

Hrádecká bahna PP, Říš V. (zoologie, et al., CIP), 1996/1, Coleoptera (2), Lepidoptera (3).

Hradišťský vrch PR, Doležal Z. 1998/2, Coleoptera (84), Heteroptera (9), Diptera (13).

Hradišťský vrch PR, Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2006/1, Coleoptera (91), Hymenoptera (8), Lepidoptera (35), Odonata (4), Dermaptera (1), Blattaria (1), Orthoptera (3), Auchenorhyncha (1).

Hůrky PR, Němec F. 1978/2, Coleoptera (51), Thysanoptera (17), Siphonaptera (9).

Hvožďanská louka PP, Kolář I., 1997/1, Lepidoptera (44).

Hvožďanská louka PP, Doležal Z. & Cihlář, 2004/1, Coleoptera (122), Heteroptera (20), Diptera (4).

Chejlava PR, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1983/3, Coleoptera (51), Heteroptera (2), Hymenoptera (2), Lepidoptera (6), Mecoptera (1), Homoptera (2), Rhaphidioptera (1), Dermaptera (1), Odonata (1).

Chejlava PR, Doležal Z., 2005/1+, Coleoptera (223), Heteroptera (32), Diptera (37).

Chudenická bažantnice PR, Rejnek P. (et al., CIP), 1977/3, Coleoptera (22).

Chynínské buky PR, Čečil F. (et al., CIP), 1981/2, Coleoptera (9), Lepidoptera (1), Hymenoptera (1), Odonata (1), Siphonaptera (4).

Chynínské buky PR, Zelený P. (et al.), 2003/1, Hymenoptera (19), Neuroptera (12), Mecoptera (1), Trichoptera (3), Plecoptera (2). Dále Lepidoptera (12) a Coleoptera (13) společně k této rezervaci a blízké PR Fajmanovy skály a Klenky (nerozlišeno).

Jelení vrch PR, Rejnek P. (et al. CIP), 1977/4, Coleoptera (25), Lepidoptera (2).
Jezvinec PR, Anděra M. (zoologie, et al., CIP), 1978/2, Coleoptera (99), Lepidoptera (25), Hymenoptera (12), Orthoptera (7).

Kamenec u Radnic SNU, Coleoptera (75), viz. Suchý (1989).

Kamenný rybník PR, Bozděchová J., 1974/1, Coleoptera (88), Heteroptera (19), Siphonaptera (7).

Kamenný rybník PR, Doležal Z., 2004/1+, Coleoptera (155), Heteroptera (25), Diptera (45).

Kokšín PR, Cihlář V. & Krošlák J., 1997/1, Coleoptera (51), Lepidoptera (57).

Koterov - kamenolom SNU, Doležal, Z. 2005/1+, Coleoptera (190), Heteroptera (47), Diptera (14), Lepidoptera (19).

Krásenské rašeliniště EVL, Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (142), Heteroptera (39), Diptera (17).

Krasíkov PR, Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2006/1, Coleoptera (74), Hymenoptera (16), Lepidoptera (21), Dermaptera (1), Blattaria (1), Orthoptera (1), Auchenorhyncha (1).

Krašov PR, Anděra M. (zoologie, et al., CIP), 1983/3, Coleoptera (18), Orthoptera (1), Hymenoptera (1), Blattaria (1).

Krašov PR, Doležal Z. & Benedikt S., 1996/2+, Coleoptera (149), Heteroptera (38).

Krašov PR, Doležal Z. & Cihlář V., 2003/1+, Coleoptera (197), Heteroptera (38), Lepidoptera (56).

Lopata PR, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1982/1, Coleoptera (1), Hymenoptera (3), Lepidoptera (2), Diptera (1).

Lopata PR, Doležal Z., Cihlář V., 2004/1+, Coleoptera (362), Heteroptera (31), Diptera (70).

Louka u Šnajberského rybníka PP, Hrček J. & Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2005/2, Coleoptera (11), Hymenoptera (34), Lepidoptera (2), Strepsiptera (1).

Luňáky PR, Bozděchová J., 1975/1, Coleoptera (103), Heteroptera (45), Siphonaptera (2).

Lužany PR, Benedikt V. (Insecta, et al., CIP), 1984/1, Coleoptera (52), Hymenoptera (2), Lepidoptera (7), Siphonaptera (4).

Malochova skalka PP, Záruba P., 1986/+, Lepidoptera (137).

Malochova skalka PP, Doležal Z., 2003/1, Coleoptera (50), Heteroptera (10).

Maňovický rybník EVL, Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2007/1, Lepidoptera (21), Coleoptera (42), Odonata (7), Orthoptera (9), Heteroptera (27), Blattaria (1), Dermaptera (1), Hymenoptera (1).

Maršovy Chody PP, xx (zoologie, et al., CIP), 1989/2, Coleoptera (2), Hymenoptera (1), Lepidoptera (6).

Milčice PR, Sieber A., 2003/1, Coleoptera (116), Heteroptera (28), Homoptera (4), Hymenoptera (14), Neuroptera (1), Lepidoptera (23), Diptera (12), Blattaria (1), Orthoptera (1), Dermaptera (1).

Na požárech NPP, Řepa P. & Říš V. (zoologie, et al., CIP), 1994/1+, Coleoptera (3), Lepidoptera (2), Hymenoptera (2).

Na požárech NPP, Kejval Z. 2005/1, Coleoptera (473).

Na Volešku PR, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1992/1, Coleoptera (10), Heteroptera (33), Diptera (2), Trichoptera (1), Panorpata (1), Megaloptera (1), Homoptera (1), Plecoptera (4), Ephemeroptera (12).

Nové nivy PP, Doležal Z., 2004/1, Coleoptera (112), Heteroptera (16), Diptera (13).

Novoveská draha PP, Benedikt S. & Benedikt V. (Insecta, et al., CIP), 1996/1, Coleoptera (224), Odonata (1), Homoptera (1), Hymenoptera (1), Lepidoptera (2).

Nový rybník PR (=Úherce, v návrhu), Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (172), Heteroptera (36), Diptera (27), Lepidoptera (115).

Pavlovická stráň PR, Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (214), Heteroptera (24), Diptera (9), Lepidoptera (152).

Pastviště u Fínů NPP, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1987/2, Coleoptera (7), Lepidoptera (19), Hymenoptera (2), Orthoptera (1).

Pastviště u Fínů NPP, Benedikt S., 2004/1, Coleoptera (241).

Petrské údolí PR, Rejnek P. (zoologie, et al., CIP), 1978/3, Coleoptera (10), Lepidoptera (4), Blattaria (1).

Planý vrch PR, Doležal Z., 2004/1, Coleoptera (119), Heteroptera (14), Diptera (5).

Plzeň - Lochotínské louky SNU, Doležal Z., 2006/1+, Coleoptera (259), Heteroptera (34), Diptera (84).

Podhorní vrch PR, Benedikt S., 2006/1, Coleoptera (303).

Podkovák PR, Coleoptera (Carabidae 11), viz. Těťál (1983).

Pod Smutným koutem PP, Doležal Z. & Cihlář V. 2000/2, Coleoptera (81), Heteroptera (11).

Pod Smutným koutem PP, Tropek R & Hrček J. (Invertebrata, et al., CIP) 2005/2, Coleoptera (26), Hymenoptera (35).

Pod Volfštejnem PR, Čečil F. & Řepa P. (zoologie, et al., CIP), 1989/1, Coleoptera (73), Heteroptera (28), Lepidoptera (12).

Pod Volfštejnem PR, Doležal Z., 1998/1, Coleoptera (65), Heteroptera (19), Diptera (15).

Polánecký mokřad PP, Doležal Z. & Cihlář Z., 2003/1, Coleoptera (72), Heteroptera (14), Lepidoptera (78).

Polánecký mokřad PR, Hrček J. & Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2005/1, Hymenoptera (21), Coleoptera (14).

Postřekovské rybníky PR, Těťál I. 2004/1, Coleoptera (Carabidae 94), Lepidoptera (27).

Postřekovské rybníky PR, Cihlář V. & Doležal Z., 2006/1+, Coleoptera (173), Heteroptera (16), Lepidoptera (166).

Prameniště Kateřinského potoka PP, Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2006/1, Coleoptera (49), Hymenoptera (8), Lepidoptera (14), Dermaptera (1), Orthoptera (1).

Prácheň PR, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1982/3, Coleoptera (70), Lepidoptera (3), Heteroptera (4), Hymenoptera (3), Odonata (1), Dermaptera (1), Neuroptera (1).

Prameniště Teplé PR, Benedikt S., 2006/1, Coleoptera (466).

Prameny Teplé EVL, Doležal Z.

Přimda PR, Řepa P. (zoologie, et al., CIP), 1981/8, Coleoptera (60).

Příšovská homolka PP, Doležal Z. & Cihlář V., 2004/1, Coleoptera (110), Heteroptera (42), Lepidoptera (xx).

Racovské rybníčky PP, Cihlář V & Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (114), Heteroptera (17), Diptera (13), Lepidoptera (121).

Rašeliniště U myslivny UNO, Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (131), Heteroptera (26), Diptera (28).

Rolavská rašeliniště UNO (zahrnuje NPR Velké Jeřábí jezero, NPR velký močál), Benedikt S., 2005/1, Coleoptera (433).

Smraďoch PR, Brožík J. & Suchý J., 1983/1, Coleoptera (85).

Soos PR, Strejček J., 1988/3, Coleoptera (289).

Soos PR, Benedikt S. (& Dongres V.), 2004/1, Coleoptera (443).

Soos PR, vodní Coleoptera (xx), viz. Táborský (1992).

Stará Úhlava PP, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1996/3, Coleoptera (9), Hymenoptera (2), Lepidoptera (7).

Starý Hirštejn PR, Doležal Z. & Cihlář V., 2004/1, Coleoptera (97), Heteroptera (14), Diptera (4).

Střela PR, Benedikt S., Benedikt V, Doležal Z., Krošlák J. & Cihlář V., 1994/1, Coleoptera (412), Lepidoptera (53), Heteroptera (36).

Stvolny - mokřad u obce SNU, Coleoptera (49), Hymenoptera (4), Siphonaptera (11), viz. Němec et al. (1989).

Svaté pole UNO, Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (183), Heteroptera (48), Diptera (18).

Těchonická draha, Žďárská draha SNU (bývalé pastviny v okolí obcí Těchonice a Žďár), Farkač J., 2005/1, Coleoptera (84), Hymenoptera (84), Siphonaptera (1).

Těchonická draha SNU (bývalé pastviny v okolí obce Těchonice), Majer J. 2004/1, Lepidoptera (37).

Těchonická draha, Žďárská draha, Šáro SNU (bývalé pastviny v okolí obce Těchonice, Žďár a Velenovy), Majer J. 2006/1, Lepidoptera (38, 34, 29).

Těchonická draha, Žďárská draha, Šáro SNU (bývalé pastviny v okolí obcí Těchonice, Žďár a Velenovy), Majer J. 2007/1, Lepidoptera (42, 33, 36).

Třímanské skály PR, Doležal Z. & Cihlář V., 2003/1, Coleoptera (58), Heteroptera (13), Lepidoptera (52).

Upolínová louka pod Křížky NPP, Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (110), Heteroptera (22), Diptera (25).

Velké Hydčice - vápencový lom SNU, Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (234), Heteroptera (38), Lepidoptera (119).

V Horách PR, Cihlář V. & Doležal Z., 2007/1, Coleoptera (182), Heteroptera (18), Diptera (10), Lepidoptera (200).

V Houlištích PP, Doležal Z. & Cihlář V., 2000/2, Coleoptera (83), Heteroptera (13).

V Houlištích PP, Hrček J. Hrček J. & Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2005/2, Hymenoptera (23),Coleoptera (30).

V Morávkách PR, Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1991/2, Hymenoptera (3), Lepidoptera (8), Orthoptera (1).

V Morávkách PR, Vávra J. 2001/1, Lepidoptera (233) a 122 druhů rostlin.

Vojovická draha PP, Benedikt S. & Benedikt V. (Coleoptera, et al., CIP), 1996/1, Coleoptera (228), Hymenoptera (1), Lepidoptera (3).

Zábělá PR, Záruba P., 1988/+, Lepidoptera (236).

Zlín PR, Čečil F. (et al., CIP), 1982/1, Coleoptera (8), Heteroptera (4).

Zlín PR, Benedikt S., 1995/2, Coleoptera (75, pouze Curculionidae).

Zlín PR, Doležal Z. & Cihlář V., 1995/1, Coleoptera (71), Heteroptera (18), Lepidoptera (28).

Žďár PR, Hron J. & Hanousek Z. (Insecta, et al., CIP), 1982/+, Coleoptera (90), Lepidoptera (75), Heteroptera (1).

Železná hůrka NPP, Benedikt S., 2004/1, Coleoptera (138).

Seznam literatury k entomologickým průzkumům

Fencl R. 1981: Příspěvek k faunistice brouků čeledi Carabidae Státní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 17: 119-126.

Fencl R. 1987: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) SPR Černé a Čertovo jezero. Zpravodaj Západočeské pobočky Československé společnosti entomologické při ČSAV (Plzeň), 4-5: 9-11.

Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15 (rukopis v redakci).

Mináříková J. 1995: Soupis rukopisů se zoologickou tématikou uložených v knihovně oddělení zoologie Západočeského muzea v Plzni. Erica, Plzeň, 4: 117-121.

Němec F., Sofron, J., Tě´tál, I. & Suchý, J. 1989: Dílčí výsledky inventarizačního průzkumu mokřadů u obce Stvolny (okres Plzeň-sever). Zprávy Muzeí Západočeského Kraje - Příroda, Plzeň, 38-39: 43-60.

Suchý J. 1989: Entomologický průzkum okolí Kamence p. Radnice (Bohemia occ. (6147)). (Předběžná informace). Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické při ČSAV(Plzeň), 6-7: 35-47.

Táborský I. 1992: Předběžná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu fauny vodních brouků (Coleoptera) národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. Sborník Okresního muzea v Mostě, Řada Přírodovědná, 13-14: 43-46.

Těťál I. 1979: Střevlíkovití brouci (Col. Carabidae) SPR Božídarské rašeliniště. Zprávy Muzeí Západočeského Kraje - Příroda, Plzeň, 22: 83-92.

Těťál I. 1983: Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) ze zemních pastí SPR Farské bažiny a SPR Podkovák. Zpravodaj Západočeské pobočky Československé společnosti entomologické při ČSAV (Plzeň), 1: 9-14.