ZÁPADOČESKÁ POBOČKA

Česká společnost entomologická

Roubanálie

Hlavní akce naší pobočky, setkání západočeských entomologů a přizvaných přespolních hostů, probíhá v Chudenicích, rodišti entomologického guru prof. J. Roubala (1880-1971). Tradici jsme založili k poctě našeho slavného rodáka v roce 2002. Od té doby se zde každoročně scházíme v některém srpnovém víkendu. Dvoudenní setkání sestává z části terénní a společenské, více se dozvíte z komentářů k jednotlivým ročníkům. Ten první proběhl jen za účasti lidí sdružených kolem plzeňského jádra, 6. ročníku v roce 2007 se ale zúčastnilo už 30 entomologů i sportsmenů*, v hojné míře i z jiných koutů Čech i Moravy.

Něco málo tedy k jednotlivým ročníkům i s doprovodnými obrázky:

*/ Sportsman-entomolog či spíše sběratel příležitostný, sváteční, nemající ambice vědecké, někdy rád omračující svými chabými znalostmi odbornými ženy charakteru prostšího.