11. Roubanálie (25. – 26.8. 2012)

Setkání to proběhlo po třech létech předchozích znovu bez okázalých oficialit, o to bohatší však byly zájem a účast kolegův. Zvláště pak potěšila presence hojná na dopolední fysicky náročnější části programu, kdy vespolek vystoupavše na památný Bělýšov ujali jsme se rozhodně a s úmyslem ušlechtilým faunu kopce tohoto řádně prověřiti, a to plně v souladu s dobrozdáním od ouřadu plzeňského obdrženým. S bohatým materiálem koleopter jsme pak po skupinkách po poledni dorazili do Chudenic, kde zbytek družiny, především dámy a sportsmeni nemnoho přivyklí fysickým aktivitám a práci v terrainu, připojili se k nám a společně zasedli jsme ve známé Staré škole ku stolu obědnímu, kde něco drůbeže bylo podáváno a ovšem též kančí guláš, jehož chuti lahodné nesměli odolati ni soudruzi, jimž svini pojídat je z všelikých důvodů striktně zapovězeno. Lahodné pivo domácí pak přišlo všem vhod na zapití řádných porcí.

Přes nemalé zpoždění v programu pokračoval tento zcela podle předpokladů započavší krátkým přivítáním účastníkův, po němž přednáška první v podání pana Boukala z Pardubic odhalila taje přírody laponské, takto milcům světa hmyzův však málo vlídné. Po ní jednohlasem úmysl konstatován vyřadit zemi tuto severskou navždy z programův hmyzových, že leda tak za účelem turistickým navštíviti ji možno. Leč přednáška ta vkusně pojata, že přednášející bral bouřlivý aplaus v závěru s povděkem.

Druhá z přednášek ovšem neméně zaujala, když dotýkala se broukův ve vodě žijících neb na prostředí vodní přivyklých. Pan Trávníček ze Zlína vskutku zasvěceně ji podal, že nejeden z posluchačův již při poslechu přemítal o konstrukci vhodné síťky ke sběru vodní této žoužele nejvhodnější. Takový měla přednáška tato ohlas a rovněž i pan Trávníček ze Zlína dočkal se v závěru jejím skvělých ovací.

Krátkou presentací k významu Jana Roubala na poli myrmecologickém pak nadchla posluchače paní Bezděčková Jihlavská. V poutavém vyprávění o sběrech mravencův našeho koryfeje vyzdvihla jeho přínos k obohacení musejních deposit, že mnohý jen nevěřícně hlavou kroutil a návštěvu některého z uvedených ústavů musejních v duchu plánoval za účelem zhlédnutí hmyzův těchto.

Netřeba snad dodávati, že všechna uvedená pojednání bohatě obrazem byla doprovozena, což kvitováno s povděkem všeobecným.

V pozdnější již hodině podvečerní odstartována byla soutěž veřejná, jíž kdokoliv z přítomných se mohl zúčastniti i připraviti se na ni dostatečně s předstihem. Soutěž ta na thema lechtivé, totiž obcování a jiné seksuální praktiky u hmyzu pozorované, rozdělena byla do pěti okruhův thematických, a sice photographického, filmového, výtvarného, poetického a literárního. Poslední pak v konci nebyl otevřen pro nedostatek příspěvkův soutěžních. Presentace děl zvláště filmových a poetických mnoho veselí připravily pro účastníky a ku všeobecné pohodě a dobré náladě v sálu vedly. V kategorii photographické první místo za stejnopohlavní styk dvou mohutných roháčův zaujal pan Hájek z Plzně, v kategorii filmové pak paní Bezděčková Jihlavská s náskokem zvítězivší se snímkem mravencův obcujících. Výtvarný okruh ovládl pan Ryšánek od Prahy svým neobvyklým ztvárněním vroucího vztahu Berušky a Ferdy Mravence. Konečně v části poetické odnesla si prvenství authorská dvojice S. F. Benedikt & K. H. Mácha za epos romantický Máj. Vítězům vkusné diplomy a hodnotné knižní ceny předány za ovací publika vstoje.

Když pak poslední přednáška v pozvání avisovaná odvolána byla vzhledem k již velmi pokročilé hodině, ježto ku únavě a menší pozornosti účastníkův vedla, vrcholem vydařeného programu večerního stalo se ztvárnění divadelního dramatu z pera pana Bezděčky Jihlavského s rozverným názvem Hampejz v mraveništi. Užaslé publikum bez dechu sledovalo sdrceryvný příběh, však s optimistickým rozuzlením, známých tří protagonistův pana Sekory v podání ochotnického spolku Smrtnička. Ohlas kusu performance této u obecenstva předčil všechna očekávání authora i umělcův, když děkovačka nebrala koncův, však žádosti o přídavek nebyly umělci vyslyšeny.

Dlouho po půlnoci se pak ještě diskutovalo na themata odbornická i společenská, probíraly zážitky z vydařeného dne předchozího, než poslední z hostí na lože se odebrali s pocitem dobře stráveného času.

V neděli rozjeli se spokojení účastníci ku svým domovům, když mnozí ještě plánovali nejedno ze zajímavých míst přírodních v okolí chudenickém navštíviti a některé skvosty přírody zdejší sobě ku domovu přivézti. K tomu počasí pěkné nedělní po propršené noci vybízelo a nejeden z kolegův svůj záměr úspěšně naplnil.

Zvláštní události: Jak zmíněno již výše bylo performance divadelní stala se třešničkou na dortu programovém, když pokračování dramatu pro příště výslovně žádáno bylo. Též účast početná kolegův moravských vážících dlouhé cesty do kraje chudenického pěkným příspěvkem ku úspěchu akce byla, když ni jeden z nich nelitoval štrapáce té a plánoval již presenci svou na akci příští.

Účastníci abecedně: Bednařík Michal, Benedikt Stanislav, Benedikt Václav, Bezděčka Pavel, Bezděčková Klára, Bošek Dušan, Boukal Milan, Čížek Petr, Doležal Stanislav, Doležel Karel, Doleželová Ellis, Dongres Václav, Ezer Eduard, Hájek Marcel, Jelínek Josef s chotí, Kejval Zbyněk, Konvička Ondřej, Krásenský Pavel & Pavel, Krátký Jiří, Kresl Petr, Krošlák Josef, Lahoda Jiří, Maňák Zdeněk, Ouda Michal, Pávek Jiří, Pelikán Jan, Prokop Jiří, Raisová Jitka, Ryšánek Jaroslav, Sieber Arnošt, Schneider Jan, Schön Karel, Stejskal Robert, Sýkora Karel, Sýkorová Marie, Šilha Václav, Škoda Richard, Těťál Ivo, Trávníček Dušan, Trmal Antonín, Trnka Filip, Týr Václav, Urban Stanislav, Vávra Jiří, Vonička Pavel, Zbuzek Bořivoj.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.