Entomologické průzkumy

Entomologické průzkumy (EP) západních oblastí České republiky jsou hlavním předmětem činnosti ZP ČSE. V popředí našeho zájmu jsou především obsáhlejší průzkumy přírodně zachovalých lokalit ve spolupráci se státní ochranou přírody. Závěrečné zprávy z EP představují ve většině případů první informaci k druhové skladbě entomocenóz příslušných území a jsou také důležitým podkladem pro jejich ochranu (management území). Kopie rukopisů těchto zpráv (viz. Seznam) se shromažďují a jsou pro zájemce většinou dostupné na zoologickém oddělení Muzea Chodska v Domažlicích (Z. Kejval). Pokud dostupné nejsou, uvádíme závěrečné práce a jejich deponování v Seznamu literatury. Kromě této centrální evidence se v posledních letech snažíme publikovat faunisticky nejvýznamnější nálezy z EP v časopise Erica, který vydává Západočeské muzeum v Plzni (viz. Seznam literatury) a od roku 2010 v našem vlastním internetovém časopisu Západočeské entomologické listy.

Následující seznam je soupisem námi evidovaných entomologických průzkumů. Prosíme návštěvníky těchto stránek o informaci o průzkumech (nejen rezervací), které unikly naší pozornosti a na seznamu chybí. Údaje jsou uvedené v pořadí: 1) název území a jeho statut (PR – přírodní rezervace, NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka, NPP – národní přírodní památka, EVL – evropsky významná lokalita, UNO – území jehož státní ochrana je v návrhu, SNU – jiné, státem nechráněné území, VKP – významný krajinný prvek); 2) řešitel 3) typ průzkumu (CIP – celkový inventarizační průzkum), 4) rok odevzdání závěrečné zprávy / doba trvání průzkumu (např. 1 znamená jednoletý, + dlouhodobý, tj. více jak 5 let, 1+ jednoletý, ale zahrnuje i starší údaje); 3) sledované řády hmyzu a počty zjištěných druhů. U publikovaných průzkumů následují pouze sledované řády s počty druhů a případně seznam relevantní literatury. Pokud je tato dostupná na Internetu, pak je na jménu autora s letopočtem hypertextový odkaz, na kterém lze uvedenou publikaci dohledat.

Přehled organizovaných entomologických průzkumů západních Čech

Amerika SNU
– Heřman P., 2016, Coleoptera (2), Lepidoptera (22), Diptera (7), Hymenoptera (5)
Literatura: Heřman P., 2016: Zpráva z orientačního entomologického průzkumu lokality Amerika u Strašic v sezóně 2016. Mscr., dep. Geo Vision, Plzeň, 8 pp.

Anenské rybníky PR
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1984/+, Coleoptera (36)

Bažantnice PR
– Doležal Z. (Insecta, et al., CIP), 2007/1, Coleoptera (117), Heteroptera (20)

Bělč PR
– Sieber A. (Insecta, et al., CIP), 1982/1, Coleoptera (104); Dermaptera (2), Orthoptera (2), Heteroptera (14), Homoptera (2), Coleoptera (103), Hymenoptera (16), Lepidoptera (30), Panorpata (2), Diptera (15)
– Benedikt S., Kejval Z., Kresl P., Lahoda J. & Sieber A., 2012–2014, Coleoptera (233)
Literatura: Benedikt S., 2014: Entomologický průzkum (Coleoptera) PR Bělč 2012-2014. Mscr., depon. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, 14 pp.

Bělýšov PR
– Rejnek P. (zoologie, et al., CIP) 1977/2+ (včetně starších nálezů, A. Seltenhofer leg./det.), Coleoptera (114), Lepidoptera (4), Hymenoptera (2), Heteroptera (1), Dermaptera (1)
– Benedikt S., Kejval Z., Kresl P., Lahoda J. & Sieber A., 2012–2014, Coleoptera (612)
Literatura: Benedikt S., 2014: Entomologický průzkum (Coleoptera) PR Bělýšov 2012-2014. Mscr., depon. Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, 24 pp.

Bouřidla PP
– Doležal Z. (Insecta, et al., CIP), 2005/1, Coleoptera (133), Heteroptera (17), Diptera (9)

Božídarské rašeliniště NPR
– Coleoptera (Carabidae, 66), viz. Těťál (1979)
Literatura: Těťál I. 1979: Střevlíkovití brouci (Col. Carabidae) SPR Božídarské rašeliniště. Zprávy Muzeí Západočeského Kraje – Příroda, Plzeň, 22: 83-92.

Bražecké hliňáky NPP
– Ouda M., 2014–2015, Coleoptera (503).

Broumovská bučina PR
– Těťál I., 2006/1, Coleoptera (46, se zaměřením na Carabidae)

Čepičná (PR)
– Heřman P. & Dvořák, 1994/1, Coleoptera (39), Lepidoptera (48), Hymenoptera (1), Orthoptera (2)
– Lepidoptera (740), viz. Vávra (2004)

Čerchovské hvozdy NPR
– Benedikt S. (& Kejval Z.), 2004/1+, Coleoptera (321)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Černé a Čertovo jezero PR
– Coleoptera (165), viz. Fencl (1981, 1987)
Literatura: Fencl R. 1981: Příspěvek k faunistice brouků čeledi Carabidae Státní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 17: 119-126. – Fencl R. 1987: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) SPR Černé a Čertovo jezero. Zpravodaj Západočeské pobočky Československé společnosti entomologické při ČSAV (Plzeň), 4-5: 9-11.

Dlouhý vrch PR
– Těťál I., 2007/1, Coleoptera (46, se zaměřením na Carabidae)

Dolejší drahy PP
– Říš V. (zoologie) & Heřman P. (jen Lepidoptera) (et al., CIP), 1997/1, Coleoptera (2), Hymenoptera (2), Heteroptera (1), Homoptera (1), Lepidoptera (31)
– Cihlář V. & Těťál I., 2015, Coleoptera (323), Lepidoptera (373)

Dolejší Padrťský rybník SNU
– Heřman P. & Korynta J., 2011, Lepidoptera (29)
Literatura: Heřman P. & Korynta J., 2011: Seznam nočních motýlů pozorovaných na lokalitě Dolejší Padrťský rybník při exkurzi 23.–24.8.2011. Mscr., dep. AOPK, Praha, 2 pp.

Dominova skalka PR
– Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (103), Heteroptera (23), Diptera (11)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Doubí PP
– Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (229), Heteroptera (32)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Doubrava u Štěnovic SNU
– Cihlář V., Doležal Z., 2004/+, Coleoptera (266), Heteroptera (39), Diptera (29), Lepidoptera (117)

Fajmanovy skály – Klenky PR
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1981/4, Coleoptera (9), Siphonaptera (7)
– Bílek D. (diplomová práce, ekosystémy), 1997, Coleoptera (12), Hymenoptera (2)
– Zelený P. (et al.), 2003/1, Hymenoptera (22), Neuroptera (9), Odonata (1), Trichoptera (3), Plecoptera (2). Dále Lepidoptera (12) a Coleoptera (13) společně k této rezervaci a blízké PR Chynínské buky (nerozlišeno)

Farské bažiny PR
– Coleoptera (Carabidae 16), viz. Těťál (1983)
Literatura: Těťál I. 1983: Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) ze zemních pastí SPR Farské bažiny a SPR Podkovák. Zpravodaj Západočeské pobočky Československé společnosti entomologické při ČSAV (Plzeň), 1: 9-14.

Háj PR
– Hůrka L. & Bozděchová J. (zoologie, et al., CIP), 1975/2, Coleoptera (48), Heteroptera (19), Siphonaptera (10)
– Záruba P., 1989/+, Lepidoptera (214)

Herštýn PR
– Bozděchová J. (Invertebrata, et al., CIP), 1973/1, Coleoptera (30), Heteroptera (13)
– Bozděchová J., 1974/2, Coleoptera (163), Heteroptera (11), Siphonaptera (5)
– Cihlář V. & Doležal Z., 2006/1+, Coleoptera (163), Heteroptera (11), Lepidoptera (153)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Holina PR
– Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (128), Heteroptera (15), Diptera (9)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Hora PP
– Bozděchová J. (Invertebrata, et. al, CIP) 1973, Coleoptera (18)
– Cihlář V., Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (109), Heteroptera (8), Lepidoptera (147)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Horňáčkova louka UNO
– Benedikt S., 2014–2015, Coleoptera (506)
Literatura: Benedikt S., 2015: Entomologický průzkum (Coleoptera) PP Horňáčkova louka 2014-2015. Mscr., depon. AOPK, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, 17 pp.

Horní Kramolín UNO
– Doležal Z., 2006, Coleoptera (103), Heteroptera (21), Diptera (14)

Hořehledy PP
– Doležal Z. (Insecta, et al., CIP), 2005/1, Coleoptera (100), Heteroptera (15), Diptera (36)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Hrádecká bahna PP
– Říš V. (zoologie, et al., CIP), 1996/1, Coleoptera (2), Lepidoptera (3)
– Těťál I., 2012, Coleoptera (196)

Hradišťský vrch PR
– Doležal Z. 1998/2, Coleoptera (84), Heteroptera (9), Diptera (13)
– Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2006/1, Coleoptera (91), Hymenoptera (8), Lepidoptera (35), Odonata (4), Dermaptera (1), Blattaria (1), Orthoptera (3), Auchenorhyncha (1)

Hůrky PR
– Němec F. 1978/2, Coleoptera (51), Thysanoptera (17), Siphonaptera (9)

Hvožďanská louka PP
– Kolář I., 1997/1, Lepidoptera (44)
– Doležal Z. & Cihlář, 2004/1, Coleoptera (122), Heteroptera (20), Diptera (4)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Chejlava PR
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1983/3, Coleoptera (51), Heteroptera (2), Hymenoptera (2), Lepidoptera (6), Mecoptera (1), Homoptera (2), Rhaphidioptera (1), Dermaptera (1), Odonata (1)
– Doležal Z., 2005/1+, Coleoptera (223), Heteroptera (32), Diptera (37)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Chudenická bažantnice PR
– Rejnek P. (et al., CIP), 1977/3, Coleoptera (22)

Chynínské buky PR
– Čečil F. (et al., CIP), 1981/2, Coleoptera (9), Lepidoptera (1), Hymenoptera (1), Odonata (1), Siphonaptera (4)

Chynínské buky PR
– Zelený P. (et al.), 2003/1, Hymenoptera (19), Neuroptera (12), Mecoptera (1), Trichoptera (3), Plecoptera (2). Dále Lepidoptera (12) a Coleoptera (13) společně k této rezervaci a blízké PR Fajmanovy skály a Klenky (nerozlišeno)

Jelení vrch PR
– Rejnek P. (et al. CIP), 1977/4, Coleoptera (25), Lepidoptera (2)

Jezvinec PR
– Anděra M. (zoologie, et al., CIP), 1978/2, Coleoptera (99), Lepidoptera (25), Hymenoptera (12), Orthoptera (7)

Kamenec u Radnic SNU
– Coleoptera (75), viz. Suchý (1989)
Literatura: Suchý J. 1989: Entomologický průzkum okolí Kamence p. Radnice (Bohemia occ. (6147)). (Předběžná informace). Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické při ČSAV(Plzeň), 6-7: 35-47.

Kamenný rybník PR
– Bozděchová J., 1974/1, Coleoptera (88), Heteroptera (19), Siphonaptera (7)
– Doležal Z., 2004/1+, Coleoptera (155), Heteroptera (25), Diptera (45)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Kladské rašeliny NPR
– Benedikt S., 2011, Coleoptera (369)
Literatura: Benedikt S., 2011: Entomologický průzkum (Coleoptera) NPR Kladské rašeliny 2011. Mscr., depon. AOPK, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, 18 pp.

Kokšín PR
– Cihlář V. & Krošlák J., 1997/1, Coleoptera (51), Lepidoptera (57)

Koterov – kamenolom SNU
– Doležal, Z. 2005/1+, Coleoptera (190), Heteroptera (47), Diptera (14),
Lepidoptera (19)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Krásenské rašeliniště EVL
– Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (142), Heteroptera (39), Diptera (17)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Krasíkov PR
– Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2006/1, Coleoptera (74), Hymenoptera (16), Lepidoptera (21), Dermaptera (1), Blattaria (1), Orthoptera (1), Auchenorhyncha (1)

Krásná Lípa a Přebuz SNU
– Heřman P., 2015, Lepidoptera (144)
Literatura: Heřman P., 2015: Zpráva z lepidopterologického průzkumu enkláv Krásná Lípa a Přebuz za rok 2015. Mscr., dep. MěÚ Kraslice, 15 pp.

Krašov PR
– Anděra M. (zoologie, et al., CIP), 1983/3, Coleoptera (18), Orthoptera (1), Hymenoptera (1), Blattaria (1)
– Doležal Z. & Benedikt S., 1996/2+, Coleoptera (149), Heteroptera (38)
– Doležal Z. & Cihlář V., 2003/1+, Coleoptera (197), Heteroptera (38), Lepidoptera (56)

Lopata PR
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1982/1, Coleoptera (1), Hymenoptera (3), Lepidoptera (2), Diptera (1)
– Doležal Z., Cihlář V., 2004/1+, Coleoptera (362), Heteroptera (31), Diptera (70)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Louka u Šnajberského rybníka PP
– Hrček J. & Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2005/2, Coleoptera (11), Hymenoptera (34), Lepidoptera (2), Strepsiptera (1)

Luňáky PR
– Bozděchová J., 1975/1, Coleoptera (103), Heteroptera (45), Siphonaptera (2)
– Cihlář V. & Těťál I., 2016, Coleoptera (391), Lepidoptera (350)
Literatura: TĚŤÁL I. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae (Faunistic records from western Bohemia – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae). – Západočeské entomologické listy, 6: 4–6. Online: https://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 24-3-2015. – TĚŤÁL I. 2016: Faunistické zprávy ze západních Čech – 10. Coleoptera: Aderidae (Faunistic records from western Bohemia – 10. Coleoptera: Aderidae). – Západočeské entomologické listy, 7: 46–47. Online: https://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 21-12-2016.

Lužany PR
– Benedikt V. (Insecta, et al., CIP), 1984/1, Coleoptera (52), Hymenoptera (2), Lepidoptera (7), Siphonaptera (4)
– Cihlář V. & Těťál I., 2012, Coleoptera (180), Lepidoptera (311)

Lužní potok NPR
– Benedikt S., 2009–2010, Coleoptera (704)
Literatura: BENEDIKT S., 2011: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina – Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Bystřina – Lužní Potok (Site of Community Importance Natura 2000). – Západočeské entomologické listy, 2: 13–36. Online: https://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-7-2011. – BOUKAL M. & BENEDIKT S. 2010: Laccobius atratus – nový druh vodomila pro Českou republiku (Coleoptera: Hydrophilidae) (Laccobius atratus – a new species of the water scavenger beetle for the Czech Republic (Coleoptera: Hydrophilidae)). – Západočeské entomologické listy, 1: 72–74. Online: https://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 18-12-2010.

Malochova skalka PP
– Záruba P., 1986/+, Lepidoptera (137)
– Doležal Z., 2003/1, Coleoptera (50), Heteroptera (10)

Maňovický rybník EVL
– Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2007/1, Lepidoptera (21), Coleoptera (42), Odonata (7), Orthoptera (9), Heteroptera (27), Blattaria (1), Dermaptera (1), Hymenoptera (1)

Maršovy Chody PP
– xx (zoologie, et al., CIP), 1989/2, Coleoptera (2), Hymenoptera (1), Lepidoptera (6)

Milčice PR
– Sieber A., 2003/1, Coleoptera (116), Heteroptera (28), Homoptera (4), Hymenoptera (14), Neuroptera (1), Lepidoptera (23), Diptera (12), Blattaria (1), Orthoptera (1), Dermaptera (1)

Na požárech NPP
– Řepa P. & Říš V. (zoologie, et al., CIP), 1994/1+, Coleoptera (3), Lepidoptera (2), Hymenoptera (2)
– Kejval Z. 2005/1, Coleoptera (473)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Na Volešku PR
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1992/1, Coleoptera (10), Heteroptera (33), Diptera (2), Trichoptera (1), Panorpata (1), Megaloptera (1), Homoptera (1), Plecoptera (4), Ephemeroptera (12)

Na Výhořici VKP
– Heřman P., 2014, Isopoda (2), Araneae (6), Orthoptera (2), Dermaptera (1), Heteroptera (5), Coleoptera (6), Lepidoptera (93), Hymenoptera (1), Diptera (19)
Literatura: Heřman P., 2014: Entomologický průzkum významného krajinného prvku „Na Výhořici“. Mscr., dep. Odbor ŽP, MěÚ Klatovy, 14 pp.

Nebesa NPR
– Pávek J. & Prokop J., 2014–2015, Coleoptera (646).
Literatura: Pávek J., 2015: Entomologický průzkum (Coleoptera, fytofágní čeledi) navrhované NPR Nebesa 2014-2015. Mscr., depon. AOPK, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, 21 pp. – Prokop J., 2015: Entomologický průzkum (Coleoptera, xylofágní čeledi) navrhované NPR Nebesa 2014-2015. Mscr., depon. AOPK, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, 21 pp.

Nové nivy PP
– Doležal Z., 2004/1, Coleoptera (112), Heteroptera (16), Diptera (13)

Novoveská draha PP
– Benedikt S. & Benedikt V. (Insecta, et al., CIP), 1996/1, Coleoptera (224), Odonata (1), Homoptera (1), Hymenoptera (1), Lepidoptera (2)

Nový rybník PR (=Úherce, v návrhu)
– Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (172), Heteroptera (36), Diptera (27), Lepidoptera (115)
– Cihlář V., Hradská I. & Těťál I., 2011, Araneae (68), Coleoptera (288), Lepidoptera (272)
Literatura: TĚŤÁL I. 2013: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně (Beetles (Coleoptera) of the Nový rybník Nature Reserve near Plzeň). – Západočeské entomologické listy, 4: 1–9. Online: https://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-1-2013.

Pavlovická stráň PR
– Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (214), Heteroptera (24), Diptera (9), Lepidoptera (152)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Pastviště u Fínů NPP
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1987/2, Coleoptera (7), Lepidoptera (19), Hymenoptera (2), Orthoptera (1)
– Benedikt S., 2004/1, Coleoptera (241)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Petrské údolí PR
– Rejnek P. (zoologie, et al., CIP), 1978/3, Coleoptera (10), Lepidoptera (4), Blattaria (1)

Planý vrch PR
– Doležal Z., 2004/1, Coleoptera (119), Heteroptera (14), Diptera (5)

Plzeň – Lochotínské louky SNU
– Doležal Z., 2006/1+, Coleoptera (259), Heteroptera (34), Diptera (84)

Pluhův bor NPR
– Benedikt S., 2011, Coleoptera (200)
Literatura: Benedikt S., 2011: Entomologický průzkum (Coleoptera) NPR Pluhův bor 2011. Mscr., depon. AOPK, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, 10 pp.

Podhorní vrch PR
– Benedikt S., 2006/1, Coleoptera (303)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Podkovák PR
– Coleoptera (Carabidae 11), viz. Těťál (1983)
Literatura: Těťál I. 1983: Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) ze zemních pastí SPR Farské bažiny a SPR Podkovák. Zpravodaj Západočeské pobočky Československé společnosti entomologické při ČSAV (Plzeň), 1: 9-14.

Pod Smutným koutem PP
– Doležal Z. & Cihlář V. 2000/2, Coleoptera (81), Heteroptera (11)
– Tropek R & Hrček J. (Invertebrata, et al., CIP) 2005/2, Coleoptera (26), Hymenoptera (35)

Pod Volfštejnem PR
– Čečil F. & Řepa P. (zoologie, et al., CIP), 1989/1, Coleoptera (73), Heteroptera (28), Lepidoptera (12)
– Doležal Z., 1998/1, Coleoptera (65), Heteroptera (19), Diptera (15)
– Cihlář V. & Těťál I., 2014, Coleoptera (318), Lepidoptera (435)

Polánecký mokřad PP
– Doležal Z. & Cihlář Z., 2003/1, Coleoptera (72), Heteroptera (14), Lepidoptera (78)
– Hrček J. & Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2005/1, Hymenoptera (21), Coleoptera (14)

Poleň – bývalé vojenské cvičiště SNU
– Heřman P. & Bešta L., 2014, Lepidoptera (148)
Literatura: Heřman P. & Bešta L., 2014: Poznámky k motýlí fauně a managementu lokality části bývalého vojenského cvičiště u obce Poleň (okr. Klatovy). Mscr., dep. Odbor ŽP, MěÚ Klatovy, 6 pp.

Postřekovské rybníky PR
– Těťál I. 2004/1, Coleoptera (Carabidae 94), Lepidoptera (27)
– Cihlář V. & Doležal Z., 2006/1+, Coleoptera (173), Heteroptera (16), Lepidoptera (166)

Prameniště Kateřinského potoka PP
– Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2006/1, Coleoptera (49), Hymenoptera (8), Lepidoptera (14), Dermaptera (1), Orthoptera (1)

Prácheň PR
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1982/3, Coleoptera (70), Lepidoptera (3), Heteroptera (4), Hymenoptera (3), Odonata (1), Dermaptera (1), Neuroptera (1)

Prameniště Teplé PR
– Benedikt S., 2006/1, Coleoptera (466)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Prameny Teplé EVL
– Doležal Z., 2007

Přimda PR
– Řepa P. (zoologie, et al., CIP), 1981/8, Coleoptera (60)

Příšovská homolka PP
– Doležal Z. & Cihlář V., 2004/1, Coleoptera (110), Heteroptera (42), Lepidoptera (xx)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Racovské rybníčky PP
– Cihlář V & Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (114), Heteroptera (17), Diptera (13), Lepidoptera (121)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Rašeliniště u Polínek PR
– Cihlář V. & Těťál I., 2010, Coleoptera (227), Lepidoptera (268)

Rašeliniště U myslivny UNO
– Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (131), Heteroptera (26), Diptera (28)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Rolavská rašeliniště EVL
– Benedikt S., 2005/1, Coleoptera (433)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Smraďoch PR
– Brožík J. & Suchý J., 1983/1, Coleoptera (85)

Soos PR
– Strejček J., 1988/3, Coleoptera (289)
– Benedikt S. (& Dongres V.), 2004/1, Coleoptera (443)
– vodní Coleoptera (xx), viz. Táborský (1992)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65. – Táborský I. 1992: Předběžná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu fauny vodních brouků (Coleoptera) národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. Sborník Okresního muzea v Mostě, Řada Přírodovědná, 13-14: 43-46.

Stará Úhlava PP
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1996/3, Coleoptera (9), Hymenoptera (2), Lepidoptera (7)

Starý Hirštejn PR
– Doležal Z. & Cihlář V., 2004/1, Coleoptera (97), Heteroptera (14), Diptera (4)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Střela PR
– Benedikt S., Benedikt V, Doležal Z., Krošlák J. & Cihlář V., 1994/1, Coleoptera (412), Lepidoptera (53), Heteroptera (36)

Stříbro – vojenské cvičiště EVL
– Andrš Z. & Benedikt S., 2009, Coleoptera (270)

Stvolny – mokřad u obce SNU
– Coleoptera (49), Hymenoptera (4), Siphonaptera (11), viz. Němec et al. (1989)
Literatura: Němec F., Sofron, J., Těťál, I. & Suchý, J. 1989: Dílčí výsledky inventarizačního průzkumu mokřadů u obce Stvolny (okres Plzeň-sever). Zprávy Muzeí Západočeského Kraje – Příroda, Plzeň, 38-39: 43-60.

Svaté pole UNO
– Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (183), Heteroptera (48), Diptera (18)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

Těchonická draha SNU (bývalé pastviny v okolí obce Těchonice)
– Majer J. 2004/1, Lepidoptera (37)

Těchonická draha, Žďárská draha SNU (bývalé pastviny v okolí obcí Těchonice a Žďár)
– Farkač J., 2005/1, Coleoptera (84), Hymenoptera (84), Siphonaptera (1)
– Majer J. 2006/1, Lepidoptera (38, 34, 29)
– Majer J. 2007/1, Lepidoptera (42, 33, 36)

Těšovské pastviny PP
– Benedikt S., 2014–2015, Coleoptera (436), Orthoptera (12)
Literatura: Benedikt S., 2015: Entomologický průzkum (Coleoptera) PP Těšovské pastviny 2014-2015. Mscr., depon. AOPK, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, 16 pp.

Třímanské skály PR
– Doležal Z. & Cihlář V., 2003/1, Coleoptera (58), Heteroptera (13), Lepidoptera (52)

Údolí Ohře EVL
– Benedikt S., 2007–2008, Coleoptera (660)
Literatura: BENEDIKT S., 2010: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) [Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Kaňon Ohře (Site of Community Importance Natura 2000)]. – Západočeské entomologické listy, 1: 1–15. Online: https://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 22-3-2010.

Upolínová louka pod Křížky NPP
– Doležal Z., 2005/1, Coleoptera (110), Heteroptera (22), Diptera (25)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

U rybníčků PR
– Cihlář V. & Těťál I., 2013, Coleoptera (289), Lepidoptera (379)
Literatura: TĚŤÁL I. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae (Faunistic records from western Bohemia – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae). – Západočeské entomologické listy, 6: 4–6. Online: https://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 24-3-2015.

Velké Hydčice – vápencový lom SNU
– Doležal Z., 2006/1, Coleoptera (234), Heteroptera (38), Lepidoptera (119)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S. & Doležal Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005-2006. Erica, Plzeň, 15.

V Horách PR
– Cihlář V. & Doležal Z., 2007/1, Coleoptera (182), Heteroptera (18), Diptera (10), Lepidoptera (200)

V Houlištích PP
– Doležal Z. & Cihlář V., 2000/2, Coleoptera (83), Heteroptera (13)
– Hrček J. Hrček J. & Tropek R. (Invertebrata, et al., CIP), 2005/2, Hymenoptera (23),Coleoptera (30)

V Morávkách PR
– Čečil F. (zoologie, et al., CIP), 1991/2, Hymenoptera (3), Lepidoptera (8), Orthoptera (1)
– Vávra J. 2001/1, Lepidoptera (233) a 122 druhů rostlin

Vojovická draha PP
– Benedikt S. & Benedikt V. (Coleoptera, et al., CIP), 1996/1, Coleoptera (228), Hymenoptera (1), Lepidoptera (3)

Zábělá PR
– Záruba P., 1988/+, Lepidoptera (236)

Zhůří SNU
– Benedikt S., 2016, Coleoptera (192)
– Heřman P., 2016, Blattodea (1), Megaloptera (1), Mecoptera (1), Lepidoptera (33), Hymenoptera (9), Diptera (16).
Literatura: Heřman P., 2016: Zpráva z entomologického průzkumu lokality Zhůří u Rejštejna v roce 2016. Mscr., dep. Geo Vision, Plzeň, 6 pp. – Benedikt S., 2016: Vyhodnocení Coleoptera na území potenciálně dotčeného záměrem „Soubor staveb Zhůří u Rejštejna“. Mscr., dep. Geo Vision, Plzeň, 7 pp.

Zlín PR
– Čečil F. (et al., CIP), 1982/1, Coleoptera (8), Heteroptera (4)
– Benedikt S., 1995/2, Coleoptera (75, pouze Curculionidae)
– Doležal Z. & Cihlář V., 1995/1, Coleoptera (71), Heteroptera (18), Lepidoptera (28)

Žďár PR
– Hron J. & Hanousek Z. (Insecta, et al., CIP), 1982/+, Coleoptera (90), Lepidoptera (75), Heteroptera (1)
– Cihlář V., Hradská I. & Těťál I., 2011, Araneae (82), Coleoptera (112), Lepidoptera (277)

Železná hůrka NPP
– Benedikt S., 2004/1, Coleoptera (138)
Literatura: Kejval Z., Benedikt S., Dongres V. & Doležal Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

Ostatní literatura:
Mináříková J. 1995: Soupis rukopisů se zoologickou tématikou uložených v knihovně oddělení zoologie Západočeského muzea v Plzni. Erica, Plzeň, 4: 117-121.