17. Roubanálie 2018

Konaly se ve dnech 24.-26.8. v tradičním scénáři, kdy skalní jejich příznivci sešli se již v první páteční den ku besedám odbornickým. Druhého dne, v sobotu, rozjeli se účastníci do širokého okolí chudenického prozkoumati terrain místní, však druhové moravští až na vrcholky šumavské zamířili.

K obědu, kdy se další besedníci sjížděli, dalo se napočítat bohatě přes čtyřicet účastníkův, kteří od 15. hodiny zasedli k pásmu přednáškovému. Program dle pozvánky narušen byl nepřítomností prvního z ohlášených ku přednášce, totiž pan Trávníček ze spolku Východomoravského nakonec z vážných důvodů do Chudenic nedoraziv. Však nic to nepokazilo náladu přítomných, neboť pan předseda včas zajistiti ráčil plnohodnotné náhrady, a tak nakonec posluchači nadmíru spokojeni i tak byli. Úvod patřil představení dokumentu filmového o prostorách tajemných v srdci skal Adršpašsko-teplických, kterým jeho autor pan Mlejnek dech vyrazil všem divákům užaslým. Další pásmo pak v klidnější již atmosféře probíhalo. Kratší vstupy započal pan Lahoda ze spolku domácího na thema záchrany páchníka na stanovištích jeho kol Diany v Českém lese. Následovaly zajímavé vstupy pana Dongrese a pana předsedy, které početné pozoruhodnosti koleopterologické z kraje domácího představily. Finálem pak poutavý byl příběh pana Krásenského z jeho putování čarovnou Madeirou.

Po přednáškách jako obvykle dišputace odbornické vedeny dlouho do nočních hodin. A neděle slunná pak vyzvala besedníky další dobrodružství terrainí podniknouti.

Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!