21. Roubanálie 2022

V roce 2022 načali jsme již třetí dekádu našich setkávání v Chudenicích! Nic se ale zatím nezměnilo na koncepci podniku, tudíž proběhl podobně jako i ročníky předchozí.
Po pátečních dišputacích odbornických v užším kruhu nejzasvěcenějších v sobotu dopoledne konala se společná vyjížďka do nivy Úhlavy, kde nejeden pěkný úlovek zaznamenán byl. Po obědě scházeli se nedočkaví již účastníci, kterých tentokráte znovu přes čtyřicet do Chudenic se dostavilo, do naší oblíbené Staré školy ku přednáškovému odpoledni.
To započal svým kratším vstupem kolega Fiala, představiv smrtelná nebezpečí pro hvozdy naše, a sice invazní druhy kůrovců. Nezasvěcený nevěřil by, jaké hrozby šíří se českou zemí a mnohé další za hranicemi čekají!
Po chmurnější této performanci pak delším vstupem pánové Hájek s Krošlákem, stejně jako první řečník členové spolku domácího, nadchli posluchače poutavým vyprávěním o strastiplných cestách po daleké Namibii, z nichž nejeden převzácný úlovek přivézti se jim zadařilo. Vyprávění to, četnými barevnými fotografiemi doprovozené, sklidilo zasloužené ovace.
Po nich na řadu přišlo opět thema domácí, a sice pojednání odborné o výskytu dávném i aktuelním skvostu našich lesů listnatých, sametovce horského. Sametovec, přece pod přísnou ochranou státní, jest vždy potěchou oka a zlepšení životních podmínek jeho zásluhou i takových studií jest bohulibým činem pochvalu zasluhující!
Následoval pak kratší exkurs známého baviče pana Krásenského z Chomutova, kterým zavedl posluchače užaslé do luhů bájné Ohře, představiv bohatou fauny jejich kvalitou druhovou zcela nečekanou, že nejeden z divákův hned následujícícho dne zatoužil přebohatá tato místa navštíviti.
Aby program dostatečně pestrým byl, připravil pak pan předseda soutěž vědomostní, zaměřenou ku znalostem ze života prof. Roubala i entomologie obecně. Vložka tato programová setkala se s příznivou odezvou a tak čtyřčlenné teamy bojovaly o vítězství s vervou vlastní zaníceným sportsmenům. Vítězným stal se nakonec jeden z domácích teamů, obdrživ od pana předsedy hodnotnou cenu v podobě rukopisu Roubalova o životě Chudenic konce 19. století.
Závěr přednáškového odpoledne učinil pan Trávníček ze Zlína, když na mnohých barevných snímcích z cest svých Evropou i vzdálenými kontinenty, ovšem s odborným doprovodem, uvedl posluchače do světa podzemního života nejen členovců. Přednáška tato nadchla bez výjimky všechny přítomné a vysloužila si bouřlivé ovace.
A pak už se jako obvykle dlouho do noci hodovalo při nekonečných diskusích odbornických jako definitivní tečkou za vydařeným 21. ročníkem milých našich Roubanálií.
Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!