20. Roubanálie 2021

Také ročník dvacátý nesl se ve znamení četných to omezení ve spojitosti s neblahým obdobím kovidovým, které však nedokázaly zabrániti nadšencům a pokračovatelům tradice uctívání památky legendy naší entomologické setkat se opět po roce ve staroslavných Chudenicích. Sjel se tentokrát již standardní počet účastníkův, který ku čtyřicítce hlav natěšených skýtal. Hlavní přednášková část však výjimečně slavnostní ráz zasloužila vzhledem k předlouhému jubileu podniku.
V úvodu tedy pan předseda ve vtipném vizuálním pásmu připomněl devatenáct ročníků proběhnuvších, aby poté diváci shlédli záznam představení divadelního spolku Plná smrtnička, který v roce 2013 uvedl svoji mimořádně úspěšnou a jen nedopatřením později již nereprizovanou aktovku Bordelkupa aneb Kterak Roubal k zásadnímu rozhodnutí dospěl. Oba vstupy setkaly se u publika s velkým ohlasem a byly vysoce oceněny. Dále pak následovalo obvyklé pásmo přednáškové.
V úvodu jeho pan Heřman z Křivoklátu představil sbírky rozsáhlé musea v rakouském Admontu. Druhá performance týkala se světa pavouků a zde již excelovala kolegyně naše, odbornice pro tento svět členovců, paní Hradská, takto rovněž jako první přednášející členka spolku našeho domácího. Třetí pojednání týkalo se území zapovězeného, a sice bájné obory v Lánech, jejíž bohatství hmyzové svým neotřelým a vtipným způsobem představil pan Zýka z Rakovníka. Přednáška ta bezvýhradně zaujala, však následující performance oblíbeného performera pana Krásenského z Chomutova z prostředí dolů severočeských všechna očekávání daleko překročila, když tento představil udivující bohatství broukův těchto nevlídných stanovišť. Posledním vstupem pak presentace pana Trávníčka ze Spolku východomoravského jeho cesty divokým Maghrebem byla. Všechny vstupy samozřejmě po zásluze bouřlivým potleskem odměněny a řečníci chváleni.
Milé překvapení připravili kolegové moravští, kteří ku velkému pobavení přítomných pěknou soutěž ku znalostem thematiky východomoravské zorganisovali a tři výherce pak pěknými cenami v podobě knihy odborné podarovali. Budiž navěky trvá tato naše milá družba napříč naší milou republikou!
Zbytek podniku jubilejního pak byl tentokráte věnován kromě dišputací odbornických především vzpomínkám na báječné ročníky minulé a také na kolegy ty, kteří zúčastnivše se jich, již nejsou mezi námi. Tichá vzpomínka pak věnována právě jim.
Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!