13. Roubanálie 2014

Po dobré zkušenosti z roku předchozího začali se účastníci prahnoucí po diskusích odbornických sjíždět do staroslavných Chudenic již v pátek 29. srpna vpodvečer. Celkem 14 takto motivovaných pak zasedlo ku stolům hodovním a při střídmé konsumaci výborných piv provenience místní přednesli nemálo myšlenek originelních, které by ku rozvoji, ba rozkvětu věd entomologických ku pomoci býti mohly. Jak snadné dospěti k myšlenkám plodným a vskutku revolučním, když kolektiv tento jak jeden velký duch pracoval! Těšme se, že alespoň některé z nich zůstanou nezapomenuty a v praxi dočkají se uplatnění!

Po teplé noci v pohodě starých učeben školních strávené a snídani lahodné, připravené vždy pozorným panem hostinským Štulcem, vydala se družina v sobotním dopoledni ku bájnému Bělýšovu, kterého mocné duby a buky vítaly je v plném již slunci jak majáky na moři syny i dcery ztracené. Jaké překvapení pak zažili poutníci, když na návsi slatinské setkali se s neméně početnou suitou druhův teprve dnes na akci přispěchavších! Ne méně než dvacet jich pak dychtivých po poznání a nových objevech přírodnických společně stoupalo svižně na hřeben Bělýšova (dlužno podotknouti, že část již pátečních hostí vydala se po ránu individuelně na místa jiná, však nepříliš vzdálená staroslavným Chudenicím). Nejeden pak objev milý učiněn byl, jak poznat bylo podle radostných zvolání, které nezřídka tu i jinde v lesích bělýšovských slyšeti možno bylo. Však čas je pro vše stejně neúprosný a velel ku návratu do Chudenic, kam družina starých i nových účastníkův kol jedné hodiny odpolední dospěla, by zasedla ku stolům a zaslouženým obědem sil nových pro odpolední program načerpala. To už ale přidávali se i další, teprve nyní do Chudenic dospěvší kolegové a když při třetí hodině po poledni zasedli jsme do salónku k programu vědeckému, bylo slyšeti možno bohatě přes čtyřicet hlasův netrpělivých přednášek vědeckých. Pak po krátkém projevu uvítacím pana předsedy nastal opravdový hodokvas duchovní, když střídaly se po sobě krátké, ale nanejvýš poznatky bohaté přednášky thematicky vhodně do úhledné mozaiky poskládané. Tak mohli jsme v podání pana Krásenského dozvěděti, kterak hmyz všeliký osídlit dokázal zahradu zvířecí ve městě Chomutově, že netřeba pak za různými skvosty hmyzími dojížděti daleké cesty do přírody panenské. Zvláštní pozornost vzbudila demonstrace unikátního japonského vynálezu ku broukův odlovu, jakého zatím jen jmenovaný v celých Čechách využívá. Aparát ten získati možno u dovozce výhradního, kterým firma Su-ši & syn. Hned panychida za čarokrásnou hydrothassou, původem z města Hannoveru v Sasku, pak následovala, když konstatováno panem Stanovským z daleké Ostravy bylo, že pryč jsou navždy časy žití jejího na území Čech, Moravy a Slezska. Pak užaslým posluchačům pan Těťál podal výsledky svých bádání na dvorku domu činžovního ve staré Plzni, jakými pochlubit by se mohly celé expedice vědecké, však v koutech panenských bádající! Takové hmyzu bohatství, jaké v hodinách nočních přilétlo na lucernu starou v těchto podmínkách městských, bylo mnohými posluchači jen těžko přijímáno při uvědomnění, jaké strasti a náklady stálo je dobytí jen některých z těch druhů daleko od domovů jich! Dvě přednášky následující bohatství hmyzového našich potoků a řek dotýkaly se, když nejprve pan předseda a poté pan Vonička z Liberce představili nemálo klenotů, jichž v přírodě chudičké naší západních a severních Čech nadíti se možno. Obzvláště pak originelní metoda sběru za pomoci kýblu sprostého zaujala tak, že nejeden zájemce se pak v diskusích projevil s příslibem rozšířiti seznamy tyto druhové o skvosty další i v jeho kraji. Poslední z pásma přednášek drobných týkala se bohatství druhového našich uchavcův. Zde pan Dvořák ze Tří Seker poutavou formou představil úplný výčet domácích těchto nepříliš oblíbených tvorů s upozorněním na mnohé potíže, kterým experti čelit musí. Při šestém dotazu na údajnou, však ničím nepodloženou nebezpečnost hmyzu tohoto, spočívající v ohrožování ušních bubínků jejich prokousnutím, byla jnak pěkná tato přednáška předčasně ukončena.

Netrpělivě pak očekávaným vrcholem programu vědeckého tohoto stala se obsáhlá přednáška pana Borovce nad thematem exotickým, takto poutí jeho v málo bezpečných končinách jižní Afriky ve stopách pana Purkyněho Cyrila, znamenitého odborníka fauny nosatcův, jenž krajem tím putoval dávno před sta léty. Bohatě obrázky doplněné vyprávění zaujalo posluchače natolik, že i špendlík by slyšeti bylo upustěný náhodou na zem. Tak mohli jsme se dozvědět mnohé z čarokrásné přírody vždy květův plné, však i mnohých nebezpečných živočichův domova. Nejeden hned zatoužil následovati příště pana Borovce v tento ráj přírodní a tak dotazy na závěr nebraly koncův. Zvláště pak ženy tvarů kyprých, dužnatými Karoo zvané, zaujaly z pánů mnohé natolik, až dámy přítomné nejednou pohoršeny nad tou přírody marnivostí byly. Mohutný aplaus následující po přednášce však přes tuto dam nelibost přesvědčil o všeobecné spokojenosti posluchačův.

Po cyklu přednášek uvedeném pak nekonečné diskuse odbornické pokračovaly, navazujíce na ty v předchozím večeru nedokončené a i mnohá themata nová otevřena byla. Hovory vzrušené tak až pozdě k ránu načisto ztichly, když poslední z jich účastníků ku zaslouženému spánku po dobře stráveném dni se odebrali.

Neděle výjimečně v znamení deštivého počasí nás přivítala, které předznamenalo konec plánů mnohých s návštěvou lokalit přírodních. Družina se tak postupně po dobré snídani k domovům rozjížděla, však v hlavách účastníků plná skvělých zážitků z podniku.

Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!

Účastníci abecedně: Bednařík Michal, Benedikt Stanislav, Benedikt Václav, Borovec Roman, Čagánek Dan, Čížek Petr, Doležel Karel, Dvořák Libor, Ezer Eduard, Hájek Marcel, Hejkal Jiří, Heřman Petr, Holly Ferdinand, Kejval Zbyněk, Konvička Ondřej, Krásenský Pavel & Pavel jr., Krátký Jiří, Krejčířová Marta, Kresl Petr, Krošlák Josef, Lahoda Jiří, Linhart Martin, Maňák Zdeněk s chotí, Moravec Pavel, Pávek Jiří, Prokop Jiří, Putz Milan, Raisová Jitka, Ryšánek Jaroslav s chotí, Schön Karel, Sieber Arnošt, Sladký Jiří, Sladký Petr, Stanovský Jiří, Strejček Jaromír, Škoda Richard, Těťál Ivo, Trmal Antonín, Týr Václav, Urban Stanislav, Vonička Pavel.

Fotogalerie z Roubanálií 2014 zde.