15. Roubanálie 2016

V pátek 26. srpna zahájen jubilejní, již 15. ročník našeho podniku, když vpodvečer první z účastníkův, většinou z krajův dalekých moravských, sjížděli se do Chudenic k rozpravám odbornickým. Ty až do noci pak táhly se a jedině noční chlad zahnav řečníky nakonec do loží.

Část terrainí tentokráte mimo režie pořadatelův, a tak každému po libovůli bylo ponecháno rozhodnutí, který kout v našem milém Klatovsku navštíviti ráčí. Tak rozjeli se druhové svobodně do okolí popátrat po skvostech místních, však nejeden neuspěl a muselo býti na závěr exkursí konstatováno, že nesvědčí tento čas pozdně letní našim záměrům loveckým.

To již přicházeli i zbylí z účastníkův do Staré školy, až jejich počet konečný ustálil se na bezmála padesáti a odpoledne společensko-odbornické mohlo zahájeno býti.

Po úvodním proslovu pana předsedy zdravice slavnostní veršovaná z dílny spolkového básníře pana Siebera z Klatov, však v podání pana Lahody z Chrastavic, přednesena byla.

Pásmo přednáškové započal krátkým exposé mimo program řádný pan Krásenský z Chomutova, seznámiv nás s poznatky, k nimž dospěl během výletů kratochvilných na jednu z přemnohých luk rašelinných v Horách Krušných. Výsledky jeho však jménu pohoří zcela nepatřičné, když tyto spíše Horami Štědrými zváti od nyní nutno. Natolik znamenité poznatky a úlovky jeho byly!

První pak z přednášek, dle programu oznámených a panem předsedou představená, dotýkala se čarokrásného koutu Karpat, kam léta v doprovodu jiných druhův ze spolku i vně, zajížděl. Výsledky presentované tak velkolepé, že úžas všech přivodily, začež potlesk zasloužený byl přednášejícím s povděkem přijat. Krátká přestávka vyplněna, stejně jako I další, dišputacemi odbornými. Další z presentací týkala se života a díla pana Vladimíra Javorka, koryfeje valašského, jehož publikace početné všem přítomným dobře známy, provázeje jich mládí a začátky hmyzozpytecké. Také pan Trávníček ze Zlína zaslouživ za tento přednes potlesk vděčný. Následně pan Dvořák ze Třech Seker představil ekipu ploštic vodních z okolí slovutných Lázní Mariánských a za toto pojednání, které přineslo nebývalou hodnotu vědomostní, sklidil rovněž uznalé hodnocení všech přítomných beze zbytku. Posledním z představení, ohlášených v programu podniku, cestopisné vyprávění bylo v režii pana Pelikána z Králového Hradce a týkalo se putování jeho a soudruhův po čarovném Portugalsku, zemi korkových dubů a portského vína, kam nejeden z posluchačův po shlédnutí obrázků čarokrásných zamířiti hodlal. Dlužno dodati, že všichni z performerů odměněni čestným uznáním byli, zdařile graficky ztvárněným perem pana tajemníka.

Po sérii přednáškové, když ku soutěži vědomostní dojíti mělo, rozjařené plénum prosadilo si proti vůli pana předsedy další performanci, kterou nabídnul pan Trávníček, a jež týkala se jeho cesty do Zadní Indie. Zdařilé vyprávění, doprovozené množstvím pěkných obrázků, nakonec důstojnou náhradou za původně plánovanou soutěž bylo, že i pan předseda, zpočátku rozmrzelý tímto drobným nesouladem, spokojenost kvitovati ráčil.

A tím završeno půldne odbornické, následováno pak dlouho do noci pod širým nebem i v teple hospůdky milé rozpravami na témata hmyzozpytecká i společenská.

Neděle pak tradičně plná slunce slibovala zážitky další v terrainu, kam krátce po vydatné snídani rozjeli se do nedělního rána zbylí druhové, zanechvši slavné Chudenice za zády, však s příslibem a touhou setkati se znovu v létě příštím.

Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!

Fotogalerie z akce je k vidění zde.