Pobočka pod lupou

Jsme jednou ze šesti regionálních poboček České společnosti entomologické. Jako organická součást ČSE fungujeme od roku 1982. Naším působištěm je území bývalého Západočeského kraje, dnes tedy krajů Plzeňského a Karlovarského. Naší činností navazujeme na dlouholeté entomologické aktivity, jejichž počátky lze vystopovat až do 19. století. Zabýváme se entomologickými průzkumy, vydáváme vlastní odborný časopis, spolupracujeme s vědeckými institucemi a orgány ochrany přírody. Pro nejširší veřejnost provádíme osvětovou činnost s cílem poodhalit zajímavosti hmyzí říše a poukázat na její nezastupitelné místo v přírodě.

Především ale sdružujeme zájemce o studium hmyzu. Vedle řádných členů pobočky, u nichž je podmínkou členství v ČSE, k nám patří také početná skupina neorganizovaných příznivců. V současné době je nás, členů i příznivců, na území obou krajů dohromady více než šedesát.