Pobočka v akci

Aktivity naší pobočky lze rozdělit do několika skupin. Do první z nich patří ryze odborná činnost, reprezentovaná především entomologickými průzkumy, které provádíme převážně na požádání orgánů ochrany přírody. Dlouhodobě spolupracujeme hlavně se správou CHKO Slavkovský les, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, odbory životního prostředí na úřadech různého stupně nebo neziskovými agenturami, které se zabývají ochranou přírody. Výsledky průzkumů bývají obvykle i předmětem odborných publikací. Vedle průzkumů je další odbornou aktivitou pobočky vydávání vlastního entomologického časopisu, který má své pevné místo mezi několika českými periodiky s výhradně entomologickou tématikou. Do odborné části aktivit patří i odborné poradenství k managementu přírodních lokalit z hlediska ochrany entomofauny.

Druhou velkou oblastí činnosti Západočeské pobočky ČSE jsou osvětové akce, které mají za cíl přiblížit veřejnosti život hmyzu, představit významné druhy hmyzu, žijící nejen v našich západních krajích a vést k zájmu o přírodu a dění v ní mládež i dospělé. Konkrétními akcemi jsou pak přednášky či pomoc při realizaci výstav s přírodovědnou tématikou. Do této oblasti aktivit řadíme také spolupráce při organizaci akcí pro mladé ochránce přírody.

Třetí skupina aktivit má pak především společenský význam. Nejdůležitější z nich je každoroční setkání entomologů v rodišti jednoho z nejvýznamnějších českých entomologů 20. století profesora Jana Roubala v Chudenicích, které pořádáme pod názvem Roubanálie vždy koncem srpna již od roku 2002. Scházíme se ale i na dalších společensko-odborných akcích a pravidelně měsíčně pak v Plzni, kde probíhá výměna aktuálních zkušeností ze studia hmyzu, většinou doprovázená i odbornými přednáškami.