8. Roubanálie (29.-30.8.2009)

Nosným bodem programu 8. ročníku se stalo slavnostní otevření nové expozice prof. Jana Roubala na chudenickém zámku. Přestřižení pásky předcházelo shromáždění na nádvoří zámku, kde při účasti zhruba 70 hostů pronesli svoje proslovy Standa Benedikt za Západočeskou pobočku ČSE, RNDr. Josef Jelínek za ČSE a Bc. David Klíma, starosta městyse Chudenice. Úvodní část na závěr zpestřil Pavel Bezděčka svojí humornou esejí na téma Jan Roubal a jeho doba. Pak už se všichni nedočkaví návštěvníci nahrnuli do prostor expozice a projevy nadšení nad jejím novým ztvárněním dlouho neutichaly…

Vlastní Roubanálie proběhly již tradičně za krásného počasí v hostinci U Baláků, dvěma předchozími ročníky to prověřeném pivním stánku, který se svojí polohou, stylovým zařízením a prostorovou dispozicí jeví jako nejlepší řešení i do let příštích. Trochu obav sdíleli organizátoři akce z toho, že by zájem účastníků mohl tentokrát převýšit kapacitu hostince, obavy ty se ale ukázaly naštěstí jako liché. Všech 45 (!) ůčastníků se posadilo a všem se dostalo i plné obsluhy ze strany přívětivé paní hostinské a všehoschopného pana hospody.

Program pak už běžel jako na drátku. Standa přivítal účastníky a postupně představil přednášející, kteří se vystřídali v pořadí Pavel Bezděčka (Ferda a ostatní naši mravenci), Roman Borovec (Jak lovit s přáteli nosatce v marockých horách a pouštích) a Pavel Moravec (Přírodní, zvláště pak broučí zajímavosti milého našeho Českého středohoří). Třeba zdůraznit, že všechny tři přednášky sklidily zasloužené ovace za vydařený obsah i originální přednesy. K pobavení přítomných vystoupil ještě se svým veršovaným vyprávěním svojí letošní italské anabáze osvědčený veršotepec Arnošt Sieber.

A pak už se diskutovalo o tématech odborných i společenských dlouho do noci. Účastníci sice postupně odpadávali s přibývajícím časem a hektolitry vypitého moku, nejtvrdší jádro ale vydrželo v odbornických debatách až do časných ranních hodin.

Po noclehu v útulných prostorách zrušené mateřské školky se v neděli dopoledne spokojení roubanálisté rozjeli do svých domovů.

Zvláštní události: Jednoznačně mezi ně patří nová expozice prof. Roubala. Pak i všechny skvělé přednášky. Znamenitý guláš paní hostinské je již tradicí, netřeba ho snad připomínat. Další rekord v počtu účastníků – jak zmíněno výše, sešlo se jich na pětačtyřicet, zhruba napůl domácích a přespolních. Pro organizátory určitě i bezvýhradní spokojenost všech s průběhem a příslib účasti na příštím ročníku.

Účastníci abecedně: Andrš Zdeněk, Andršová Hanka, Benedikt Standa, Benedikt Vašek, Benedikt Vašek jr., Bezděčka Pavel, Bezděčková Klára, Borovec Roman, Cihlář Vlasta, Cihlářová Renata, Čížek Petr, Hejkal Jirka, Jakubec Pavel, Jelínek Josef, pí. Jelínková, Kantner Franta, Kejval Zbyněk, Krásenský Pavel, Krátký Jirka, Kresl Petr, Krošlák Pepa, Krošláková Dana, Lahoda Jirka, Lahodová Katka, Moravec Pavel, Ouda Michal, Pávek Jirka, Pelikán Honza, Prokop Jirka, Raisová Jitka, Ryšánek Jarda, Sieber Arnošt, Schön Karel, Sláma Pavel, Sýkora Karel, Šalounová Marcela, Šaloun Václav, Škoda Ríša, Těťál Ivo, Týr Vašek, Urban Standa, pí. Urbanová, Vitner Jan, Vonička Pavel, Zbuzek Bořek.

Fotogalerii z Roubanálií naleznete zde.