19. Roubanálie 2020

Přes komplikace spojené s šílenstvím kovidovým se díky zmírněnému letnímu epidemiologickému režimu podařilo ve dnech 28.-30.8.2020 uskutečnit 19. ročník. Do Chudenic sjelo se okolo 30 entomologů a tak se i plánovaný program mohl uskutečnit za důstojné účasti. Rámcově se program neodchýlil od předchozích let, skládal se tedy z pátečních debat odbornických, dopolední sobotní exkurze dle libovůle účastníkův a hlavní přednáškové části, ve které ovšem z původně ohlášeného programu vypadly hned dvě přednášky. Výpadek tento podařilo se však narychlo alespoň částečně zaceliti pílí pana předsedy, který náhradou připravil dva vstupy nové, když představiv nejprve deset úspěšných let proslulého časopisu Západočeské entomologické listy, ohromil poté diváky audiovizuální vzpomínkou na odhalení pamětní desky prof. Roubalovi v létě roku 1945. Ostatní program pak běžel dle záměru původního.
Nejprve pan Stanovský z daleké Ostravy přiblížil svoji přezajímavou studii o šíření běžcův v důsledku změn klimatických, poté pan Zýka představil výsledky pozoruhodné z lovů svých a kolegy Polcara (oba členové místního našeho spolku) na lokalitě Placina uprostřed hvozdů křivoklátských a na závěr oblíbený a téměř již tradiční řečník pan Krásenský z Chomutova odhalil něco z tajů svých fotografických v nádherných ukázkách ze života pavoukův i jiných klepítkatcův.
Vydařené odpoledne protáhlo se pak dlouho do noci v družných odbornických i společenských debatách a nebylo nespokojenců, kteří by účasti své na podniku zalitovali.
Dopoledne nedělní vybídlo přespavší v Chudenicích účastníky rozběhnout se po okolí nebo po cestě k domovům blízkým i vzdáleným zapátrat po zvířeně hmyzí v některém z přemnoha koutův líbezných vlasti naší.
Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!