Aktivity mladých ochránců přírody na Rokycansku

Den Země, duben 2011

První akcí roku 2011 byly oslavy významného svátku ochrany přírody, nazvaném Den Země. Akce proběhla ve spolupráci se ZUŠ Zbiroh 19. dubna v prostorách školní zahrady formou soutěžní stezky, kde soutěžící prokazovali svoje znalosti místní živočišné a rostlinné říše. Žáci byli rozděleni do dvou věkových kategorií, mladší a starší a každá třída ještě do tří soutěžních skupin. Mladší žáci měli na každém soutěžním stanovišti tři možnosti odpovědí, z nichž vybírali tu správnou a zakroužkovaná písmenka označující správné odpovědi pak sestavovali do tajenky. Otázky pro starší byly již bez možností výběru odpovědí, správné názvy živočichů a rostlin zapisovali do doplňovačky, ve které jim z očíslovaných písmen vyšla tajenka. 

Dvacátý dubnový den pokračovaly slavnosti Dne Země též v ZŠ Holoubkov. Dějištěm slavností byl již tradičně les v Chejlavech pro svoji různorodou druhovou skladbu a potokem s čistou vodou. Zahájení proběhlo zazvoněním zvonu na známé zvoničce k poctě tohoto svátku. Na trase naučné stezky se čtyřmi stanovišti s tématy život u vody, v lese, na louce a posléze na zahradě domu č. p. 132 se žáci 1.–5. třídy naší základky seznamovali zábavnou formou s rozmanitými zástupci rostlin a živočišné říše. Rozluštěním šifry určovali jejich názvy, které si doplňovali do tabulek s barevně odlišenými tajenkami a těmi si doplnili text na posledním stanovišti živá zahrada, kde se seznámili s ochranou přírody na zahradě a vytvářením životních podmínek pro různé živočichy. Spontánní potlesk byl tou nejkrásnější odměnou umocňující radost z dobře vykonané práce.

Dan Motýl Opatrný

Zelená stezka – Zlatý list

Krajské kolo Zbiroh Švábín, 14.5. 2011

    Je sobota v polovině května a les na Švábíně v okolí Zbiroha ožívá již tradiční přírodovědnou soutěží pořádanou ZO ČSOP Kulíšek z DDM Rokycany – krajským kolem soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Na soutěžní stezku se v devět hodin vydávají tříčlenné hlídky rozdělené na mladší a starší oddíly ochránců přírody z Mirošova, Dobřan, Rokycan a Zbiroha. Na 11 stanovištích s otázkami z botaniky, ornitologie, dendrologie, entomologie a jiných si jednotlivé hlídky vyzkoušely své znalosti o fauně, flóře a geologii přírody našeho okolí. Všechny hlídky se snažily co nejlépe zúročit své znalosti a díky nasbíraným bodům dosáhla umístění na prvních místech smíšená družstva Zbirožských Šneků a Rokycanských Brontosaurů a tím postupují mezi 14 nejlepších družstev do celostátního kola Zlatého listu konaného 13.–19.6. v Novém Městě pod Smrkem. Soutěžící i organizátoři byli s průběhem celé akce spokojeni a po vyhlášení výsledků a rozdání odměn se všichni rozjeli do svých domovů.

 Dan Motýl Opatrný

Zelená stezka – Zlatý list
národní kolo Nové Město pod Smrkem, 13.–19.6.2011

Letošní celostátní kolo se odehrálo v Jizerských horách v Novém Městě pod Smrkem. Během týdenní akce se účastníci při exkurzích pod vedením odborníků seznamovali s místní flórou a faunou. Oproti loňskému národnímu kolu nám letos počasí přálo více slunce a proto bylo při entomologických exkurzích možné pozorovat řadu příslušníků hmyzí fauny a tak jsme exkurze doplňovali besedami v místní klubovně spojenými s prohlížením fotografií, ilustrací a sbírek hmyzu. Na páteční a sobotní soutěžní stezce zúročili své poznatky ke spokojenosti nás všech, jak dospělých tak i dětských účastníků této krásné, významné i naučné akce.

Dan Motýl Opatrný

Práce s mládeží v roce 2023

Také v letošním roce jsme se věnovali výchově mládeže směrem k poznávání a ochraně přírody se zaměřením na její hmyzí obyvatele. Při setkávání s dětmi zaujaly jejich pozornost především praktické ukázky účinných způsobů ochrany hmyzu, mezi které patří i možnost sestavení umělého hnízdiště, známého coby tzv. hmyzí hotel. Tato činnost nalezla mezi mládeží a dětmi velkou oblibu a již nějaký čas i své pevné místo při konání na přírodu a její ochranu zaměřených akcí. Uspořádali jsme výstavy, zúčastnili se soutěže Zlatý list, podíleli jsme se na programech příměstských táborů i dětských dnů. Všechny tyto příležitosti jsme využívali k rozvoji dětí v poznávání základních zástupců naší entomofauny. Oblíbenými se staly také reprodukce hmyzích kreseb a stejně tak na hmyzí téma cílené stolní hry, jako jsou pexesa či deskové hry.

Dan Motýl Opatrný

Stavba hmyzího hotelu pod vedením autora