22. Roubanálie 2023

Dvaadvacátý ročník našich milých Roubanálií proběhl již plně v uvolněné atmosféře postkovidové a nic tedy nebránilo přerozličným aktivitám společenským. Předpoklady tyto se pak bohatě naplnily, že více jak 40 přišedších své účasti ani v nejmenším neolitovalo.
Po obvyklém pátečním odbornickém posezení kolegův nejvíce dišputací dychtivých a sobotním dopoledni v přírodě stráveném dle libosti každého z účastníkův proběhly pěkné a poučné přednášky, jež vyplnily celé odpoledne a nakonec protáhly se až do večerních hodin.
Úvod přednáškový patřil známé domácí cestovatelské dvojici Hájek & Krošlák, která přiblížila další díl svého afrického putování, tentokráte krajinu, přírodu i poměry společenské krajiny zvoucí nyní Zimbabwe, dříve však Jižní Rhodesie. Poutavé jejich povídání pak následováno bylo neméně zajímavým představením páně Konvičky ze spřátelené pobočky Východomoravské, který svět lencův, takto broukův tvarů i barev přerozličných, posluchačům zaujatým přiblížil. Oblíbený pak performer, pan Krásenský, slovem i obrázky přenádhernými seznámil se zajímavou a zčásti reliktní entomofaunou refugií stepních blízkého Žatecka. Poté krátkým vstupem pan předseda rozkryl pozadí přípravy nového seznamu broukův nosatcovitých, který právě v těchto dnech patří světlo světa, aby dalšímu z počinů milých kolegův moravských uvolnil prostor. Ten totiž již jmenovaný přítel náš pan Konvička ze Zlína Baťova obsadil vtipně pojatým kláním, které vědomosti i bystrý postřeh účastníků prověřilo. Vítězem pak budiž také již jmenovaný pan Krásenský, který pěknou cenu domů si odvézt mohl. Finále přednáškové obstaral další lektor populární, a sice zlínský pan Trávníček dechberoucím vyprávěním zážitkův při lovu převzácných broukův vodních doma i ve světě.
Všeobecná pohoda trvala i po přednáškách až hluboko do noci, aby ráno již rozjeli se kolegové k domovům blízkým i dalekým, přičemž nejeden ještě při cestě vyzkoušel štěstí entomologické, inspirován jistě i čerstvými zážitky z poutavých vyprávění.
Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!