Kdo jsme

Jsme jednou ze šesti regionálních poboček České společnosti entomologické. Jako organická součást ČSE fungujeme od roku 1982. Naším působištěm je území bývalého Západočeského kraje, dnes tedy krajů Plzeňského a Karlovarského. Naší činností navazujeme na dlouholeté entomologické aktivity, jejichž počátky lze vystopovat až do 19. století. Zabýváme se entomologickými průzkumy, vydáváme vlastní odborný časopis, spolupracujeme s vědeckými institucemi a orgány ochrany přírody. Pro nejširší veřejnost provádíme osvětovou činnost s cílem poodhalit zajímavosti hmyzí říše a poukázat na její nezastupitelné místo v přírodě.

Především ale sdružujeme zájemce o studium hmyzu. Vedle řádných členů pobočky, u nichž je podmínkou členství v ČSE, k nám patří také početná skupina neorganizovaných příznivců. V současné době je nás, členů i příznivců, na území obou krajů dohromady více než šedesát.