18. Roubanálie 2019

Ve dnech 23.-25.8. sjeli se příznivci odkazu profesora Roubala opět po roce do staroslavných Chudenic k výměně nových zkušeností, však nadto též ku společným bádáním terrainím a konečně ku poslechu přednášek výborem spolku Západočeského připravených. V sobotním dopoledni individuelně i ve skupinkách navštíveny byly lokality v poříčí Úhlavy a vyšších polohách milé Šumavy. Kol poledního sjížděli se pak další účastníci početní, kteří nejprve poobědvajíc ze znamenité nabídky restaurantu Stará škola, který opět v jistých rukách pana Štulce po třech letech provozovatele jiného ocitl se. Pásmo přednáškové s napětím očekáváno neb po loňské absenci pana Trávníčka ze Zlína tento dostaviv se bezpečně do Chudenic ku podání odložené své přednášky na thema znamenitých biotopův hmyzových v nivě Bečvy dosud zachovaných. Přednáška ta zasloužený aplaus sklidila a pan přednášející po zásluze, stejně jako i další jeho následovníci, odměněn čestnou plaketou z rukou pana předsedy byl. Ten sám pak představil ve svém pojednání problematiku přítomnosti mnohých druhův hmyzových v naší přírodě neočekávaných a pojednal o příčinách presence této, které přerůzný původ mívají. Však ještě před ním pan Vonička ze spolku Severočeského nadchnul dobrodružným vyprávěním o putování za raritami broučími na ostrově Kerkyra a následně pan Dongres ze spolku domácího přiblížil rovněž broučí skvosty v okolí bájného Šipína, jen na dohled od Plzně situovaného. Závěrečné vystoupení patřilo pak tradičnímu již obveselovači pléna, panu Krásenskému, který mnohé humorné příhody z praxe své fotografické vylíčil, až obecenstvo smíchem burácelo. K dobré náladě všeobecné pak nejen znamenité moky z pivovaru místního, nýbrž i pružná obsluha nenechávající žíznivé krky vyschnouti, přispěla. A pak už jen vášnivé debaty účastníkův společně s mokem až dlouho do noci plynuly.

Ráno nedělní opět tradičně již příznivé k dalšímu bádání pobídlo účastníky zbylé, kteří rozjížděli se z Chudenic všemi směry za účelem dalšího obohacení svých sbírek, však vědomostí především.

Ať žijí Roubanálie, ať žije věčný odkaz profesora Roubala!

… a tady naše akce pohledem Míry Zýky.