Anaspis maculata

(Geoffroy, 1785)

(řád Coleoptera, čeleď Scraptiidae)

Jak žije: Drobný florikolní brouk, jehož imaga aktivují během dne na květech a listech. Larvy jsou xylofágní, případně saprofilní, žijí tedy buď ve dřevě nebo v rostlinném odpadu, hrabance apod. V přírodě jej lze najít buď pozorováním imag na rostlinách nebo smykem bylinného pokryvu.

Kolik měří: cca 2,5 – 3,0 mm

Kde všude se s ním chlubí: Jedná se o druh s výskytem v západní a jižní Evropě, který do střední Evropy zasahuje jen zcela okrajově, přičemž východní hranice pravděpodobně prochází právě západními Čechami. Historické údaje z Polska nebyly nověji potvrzeny.

Kam dorazil v Česku: V Česku je dosud známý pouze z několika recentních nálezů v okolí Domažlic a Horšovského Týna.

Jak ho správně určit: V rámci domácích druhů rodu Anaspis Geoffroy, 1762 je nápadný rezavým zbarvením s výraznými černými skvrnami na krovkách. Podobné zbarvení se v Česku u žádného dalšího druhu nevyskytuje.

Text: Stanislav Benedikt, foto: Zbyněk Kejval