Ochthebius (Enicocerus) granulatus

Mulsant, 1844

(řád Coleoptera, čeleď Hydraenidae)

Jak žije: Imaga i larvy tohoto krásného, i když jen velmi drobného vodního brouka, žijí v tekoucích vodách na kamenech, které vyčnívají nad hladinu a jsou nepravidelně omývány vodním proudem. Obě stádia jsou býložravá a živí se řasami.

Kolik měří: 2,6–3,5 mm

Kde všude se s ním chlubí: Tento brouk je převážně alpským druhem, doložený je ale také z Karpat (Rumunsko, Slovensko) a v dosahu hlavního alpského areálu druh zasahuje okrajově do některých blízkých pohoří (Jura, Schwarzwald, Bayerische Wald, Apeniny, Šumava).

Kam dorazil v Česku: V Česku byl zjištěn teprve nedávno v rámci průzkumů, které v NP Šumava prováděli členové naší pobočky. Nalezen byl na několika místech na řece Otavě a jejích přítocích, Losenici a Vydře.

Jak ho správně určit: V rámci podrodu Enicocerus, jehož zástupci jsou nápadní velmi krátkým posledním článkem čelistních makadel, se O. granulatus poměrně výrazně odlišuje od našich habituálně podobných druhů, a sice větší velikostí, nápadně klenutým štítem, u samců až monstrózně, který je navíc dozadu silně vykrojeně zúžený, a konečně výrazným příčným vtlakem na krovkách.

Text: Stanislav Benedikt, foto: Zbyněk Kejval

vlevo samec, vpravo samice