Laccobius atratus 

Rottenberg, 1874

(řád Coleoptera, čeleď Hydrophilidae)

Jak žije: Drobný vodomil, který, jak už z českého jména vyplývá, obývá vodní prostředí, a to jak jeho dravé larvy, tak i saprofágní imaga. V podmínkách střední Evropy je typickým tyrfofilním druhem, jeho české lokality jsou charakteru prameništních nebo přechodových rašelinišť.

Kolik měří: cca 3,0-4,0 mm

Kde všude se s ním chlubí: Brouk má atlanto-mediteránní rozšíření, jehož severní a východní hranice probíhá střední Evropou. Častý je především na Britských ostrovech, dále na východ jeho četnost klesá a ve střední Evropě se už, kromě západních oblastí Německa, jedná o vzácný druh. Zcela ojediněle byl zjištěný ještě v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku.

Kam dorazil v Česku: Českem probíhá část východní hranice jeho areálu. Zjištěn zde byl dosud pouze v západních Čechách, a to nejdříve v samotném nejzápadnějším Ašském výběžku, později i na dalších dvou lokalitách přechodových rašelinišť severozápadně od Plzně.

Jak ho správně určit: Rod Laccobius Erichson, 1837 zahrnuje v rámci Česka 15 druhů, ač některé z nich jsou známé pouze z historických nálezů. Habitus těchto druhů je poměrně uniformní a spolehlivě rozlišit je tak dokáže jen specialista. V některých případech je pro determinaci nezbytný samčí pohlavní orgán. Laccobius atratus je kromě samčího aedeagu odlišitelný také tmavým zbarvením a protáhlejším tělem.

Text a fotografie: Stanislav Benedikt