Ampulex fasciata  

Jurine, 1902

(řád Hymenoptera, čeleď Ampulicidae)

Jak žije: Je predátorem drobných rusců (Blattaria, zejména Ectobiidae), které loví jako potravu pro své larvy. Pohybuje se při tom rychlým, přelétavým způsobem a velmi tak připomíná hrabalky (Hymenoptera, Pompilidae). Hnízdí ve dřevě dřevě mrtvých, osluněných stromů, v opuštěných chodbičkách po dřevokazném hmyzu.

Kolik měří:  6 – 9 mm

Kde všude se s ním chlubí:  Celá jižní a část střední Evropy: Švýcarsko, Rakousko, Německa, Slovensko a Česká republika

Kam dorazil v Česku: V České republice byl poprvé zjištěn u Mohelna na Moravě v roce 1941, druhý nález byl publikován z okolí Majdaleny na Třeboňsku. V současné době má v České republice doložený výskyt na celkem deseti lokalitách. Dvě z nich se nachází v západních Čechách a charakter jedné z nich zachycuje níže uvedená fotografie. V posledním červeném seznamu bezobratlých živočichů ČR je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy.

Jak ho správně určit:  Čeleď Ampulicidae je v České republice zastoupena pouze dvěma rody/druhy. Ampulex fasciata se od příbuzného Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) výrazně liší v mnoha morfologických znacích. Hlavní (rodové) rozdíly jsou ve tvaru pronota a prothoraxu (nápadné krčkovité protažení u Ampulex, proto český název žirafík), v počtu submarginálních buněk předních křídal (2 u Ampulex, 3 u Dolichurus), a v morfologii čelní partie hlavy na místě vkloubení tykadel.

Text a fotografie:  Zbyněk Kejval