Amara (Zezea) concinna

(C. Zimmermann, 1832)

(řád Coleoptera, čeleď Carabidae)

Jak žije: Nížinný druh, který je možno nalézt v dubnu v náplavu nebo po okrajích mokrých luk a močálů, často pod spadaným listím keřů nebo stromů. V dalších měsících se vyskytuje v samotných mokřadech, zejména pod živou nebo mrtvou vegetací na vysychajících místech. Byl také zjištěn na okraji vinice. Na Slovensku je nalézán nejčastěji v blízkosti řek (Ipel´, Latorica).

Kolik měří: cca 7,0-8,0 mm

Kde všude se s ním chlubí: Evropský, široce rozšířený druh. Vyskytuje se od Francie a Španělska po střední a jižní Rusko, Ukrajinu a Bulharsko. Jeho areál však není souvislý. Nebyl zjištěn ve Skandinávii, pobaltských zemích a Řecku.

Kam dorazil v Česku: Jediné recentní nálezy pocházejí z okolí Postřekova na Domažlicku, kde byly v devadesátých letech minulého století nalezeny dva kusy. Možnou přístupovou cestou nížinného druhu jsou údolí Dunaje a bavorské řeky Regen a dále Všerubský průsmyk. Zdá se, že rozšíření druhu není ve střední Evropě dostatečně prozkoumáno.

Jak ho správně určit: Patří mezi dva naše druhy podrodu Zezea se světle červenohnědými stehny. Další druh, Amara chaudoiri incognita Fassati, 1946, má bázi štítu zpravidla hrubě tečkovanou s hlubokými vtlaky (u A. concinna je nezřetelně tečkovaná a vtlaky jsou většinou velmi mělké) a hluboké rýhy krovek (u A. concinna jsou mělké). Amara chaudoiri incognita je v průměru větší (cca 8,0-10,0 mm). Střevlíčka Amara concinna lze také snadno rozpoznat pro charakteristicky zbarvený čtvrtý tykadlový článek, který je v bazální čtvrtině světle červenohnědý a na zbylé části tmavě hnědý až černohnědý.

Text: Ivo Těťál, foto: Stanislav Benedikt