Amara (Amara) nigricornis 

(C. G. Thomson, 1857)

(řád Coleoptera, čeleď Carabidae)

Jak žije: V Čechách se vyskytuje nejčastěji v nadmořských výškách 1000-1200 metrů. Bývá nalézán od dubna do června a později znovu koncem léta. Vyhledává paseky a lesní světliny. Pobíhá na sluncem osvětlených místech nebo odpočívá pod kameny a jinými předměty. Ve vyšších evropských pohořích se vyskytuje nejčastěji na alpinských pastvinách v nadmořských výškách od 1300 do 2300 metrů (v Alpách zpravidla kolem dvou tisíc metrů). Dává přednost sušším, ale nikoliv suchým biotopům.

Kolik měří: cca 7,0-8,0 mm

Kde všude se s ním chlubí: Druh na přechodu mezi arktoalpinským a boreomontánním rozšířením. Souvislý areál zahrnuje oblast od severní Skandinávie přes severní Rusko, západní a východní Sibiř po Mongolsko a Dálný Východ. Vyskytuje se také v horách střední a jižní Evropy, například v Pyrenejích, Francouzském středohoří, Alpách, východních Karpatech a pohoří Šar planina.

Kam dorazil v Česku: Střevlíček byl zjištěn v osmdesátých letech minulého století na Šumavě a od té doby byl jeho výskyt v tomto pohoří několikrát potvrzen. Později byl nalezen také v Novohradských horách a v jejich blízkosti.

Jak ho správně určit: Tvarem těla, velikostí a zbarvením (zejména tmavými tykadly) podobný příbuznému druhu Amara (Amaralunicollis Schiødte, 1837. Od něj se liší širší špicí penisu, tmavě hnědým prvním článkem tykadel (u A. lunicollis je tento článek červenohnědý) a poměrně spolehlivě i široce přerušenou řádkou porojamek v osmé rýze krovek. Další horský druh s tmavými tykadly, Amara (Amarocelia) erratica (Duftschmid, 1812), nemá zašpičatělé přední rohy štítu (jsou zaoblené) a nemá rýhy na konci krovek prohloubené a rozšířené (jsou velmi jemné).

Text: Jiří Hejkal, foto: Stanislav Benedikt