Anostirus bohemicus 

Mertlik, 2024

(řád Coleoptera, čeleď Elateridae)

Jak žije: Larvy druhu žijí v zemi, kde pronásledují drobné organismy, jsou tedy predátory, ale příležitostně se živí také kořínky různých rostlin. Kuklení probíhá koncem léta. Na podzim se líhnou imaga, která ale setrvávají v kukelních kolébkách přes zimu a teprve na jaře vylézají na světlo boží. V dubnu nebo v květnu za slunečného počasí poletují, především samci – samice jsou méně aktivní, na osluněných místech, jižně orientovaných lesostepích nebo okrajích lesů, kde vyhledávají kvetoucí stromy a keře, např. duby nebo jívy. V tomto prostředí se také páří.

Kolik měří: cca 10-12 mm

Kde všude se s ním chlubí: Brouk je dosud českým endemitem, přičemž většina známých lokalit je soustředěna na území západních Čech.

Kam dorazil v Česku: U nás patří Anostirus bohemicus k vzácnostem. Je odtud známý jen z několika nálezů situovaných převážně do západních Čech (Český les, Plaská pahorkatina, Slavkovský les, Doupovské hory, Krušné hory). Jeho areál ale okrajově přesahuje i do severočeské části Krušných hor.

Jak ho správně určit: Velmi se podobá především příbuznému druhu A. s. sulphuripennis (Germar, 1843), od něhož byl nedávno odlišen (Mertlik 2024). Pro správnou determinaci lze doporučit právě zmíněnou publikaci. Oba tyto druhy se pak podobají i druhu Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) (podívejte se sem), který se u nás vykytuje poměrně nevzácně po celém území. Nejspolehlivějším rozlišovacím znakem je ochlupení štítu. Zatímco u příbuzného A. castaneus je ochlupení velmi husté a žluté a tvoří na štítu výrazný toment, u naší speciality a také u A. s. sulphuripennis vypadá štít na první pohled lysý, protože jeho ochlupení je jen velmi řídké, jemné a šedé.

Text a fotografie: Stanislav Benedikt