Cantharis cryptica  

(Ashe, 1947)

(řád Coleoptera, čeleď Cantharidae)

Jak žije: Ze dvou dosud známých údajů v České republice se nedá příliš vyvozovat, zejména vzhledem k faktu, že zde má tento druh východní hranici rozšíření, kde může mít jiné nároky než v oblasti, která je centrem jeho výskytu. S porovnáním s přilehlými částmi Německa se zdá, že tento páteříček preferuje teplé biotopy, jako jsou okraje světlých listnatých lesů, xerotermní louky nebo výslunné partie bažin.

Kolik měří: asi 7 – 8 mm

Kde všude se s ním chlubí: Domovinou páteříčka Cantharis cryptica je atlantické pobřeží Evropy od jižního Švédska přes Polsko, Dánsko až po Portugalsko; zde všude je místy poměrně hojný, stejně jako v jižní části Británie. Směrem na východ je stále vzácnější, do střední Evropy zasahuje jen vzácně několika lokalitami v jižním Polsku, jihovýchodním Německu, západní části České republiky a ve  Švýcarsku.Kam dorazil v Česku: V České republice je Cantharis cryptica znám pouze ze dvou míst. V Dobřichovicích byl sebrán na přelomu 19. a 20. století. Druhým, a současně jediným recentním údajem je nález samice z NPR Soos u Františkových Lázní.

Jak ho správně určit: Cantharis cryptica se určuje relativně obtížně. Zaměnit lze se třemi dalšími žlutými druhy rodu Cantharis. C. rufa je obvykle o něco větší a liší se tvarem štítu; světlá forma C. figurata má celé nohy žluté. Při pozorném pohledu se dají tyto dva druhy ve většině případů vyloučit a zbývají jen dva siblingové druhy, které jsou stejně velké, celé žluté, jen s černým okolím kolen (velmi vzácně nohy celé žluté): C. cryptica a C. pallida. Samci se odlišují pouze stavbou kopulačního aparátu, samice tvarem posledního sternitu a klypeu.

Nález byl publikován: Švihla V. & Dvořák L. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 281. Coleoptera: Cantharidae. – Klapalekiana, 45: 208.

Text: Libor Dvořák, foto: Zbyněk Kejval