Eusphalerum stramineum 

Kraatz, 1857

(řád Coleoptera, čeleď Staphylinidae)

Jak žije: Podhorský až horský druh drabčíka, který je stejně jako ostatní druhy početného rodu Eusphalerum typickým florikolem s aktivitou imag na květech bylin, keřů a stromů. Nejvhodnější metodou k jeho nalezení jsou tedy především smyk bylin a oklep kvetoucích dřevin.

Kolik měří: cca 1,5-2,0 mm

Kde všude se s ním chlubí: Alpský druh známý z České republiky, Německa, Rakouska, Itálie, Švýcarska a Slovinska.

Kam dorazil v Česku: Do České republiky zasahuje tento druh severním okrajem svého areálu do západních a jižních pohoří. Zjištěn byl u nás jen v Českém lese, Branžovském hvozdu, Doupovských horách, na Šumavě a v Novohradských horách. Jedná se sice převážně o jednotlivé nálezy, je ale pravděpodobné, že výskyt je i u nás v uvedené oblasti početnější. Objektivnější pohled na vyhodnocení četnosti je znemožněn hlavně tím, že tyto drobné druhy drabčíků bývají entomology při sběru přehlíženy.

Jak ho správně určit: Mezi 19 u nás spolehlivě zjištěnými druhy rodu Eusphalerum Kraatz, 1858 je tento druh možno odlišit komplexem morfologických znaků i utvářením pohlavního ústrojí. Druh patří k podrodu Abinothum Tottenham, 1939, který je charakteristický plně vyvinutými krovkami, jež zakrývají u obou pohlaví celý nebo téměř celý zadeček. Z tohoto podrodu je u nás známo pouze 5 druhů a z nich jen dva – E. longipenne (Erichson, 1839) a E. stramineum, jsou zbarvením celé žluté. Od E. longipenne se tento druh odlišuje jemným a řídkým tečkováním krovek, když vzdálenost teček je nejméně dvakrát větší, než je jejich průměr. Krovky jsou také na rozdíl od E. longipenne s výraznou mikroskulpturou a samice má jejich konce protaženy do sice nevýrazných, ale zřetelných muker, zatímco u podobného druhu jsou společně zaobleny.

Text: Stanislav Benedikt, foto: Zbyněk Kejval