Oreonebria castanea sumavica  

(Obenberger, 1922)

(řád Coleoptera, čeleď Carabidae)

Jak žije: Stenoekní druh, zřejmě primárně vázaný na suťová pole v ledovcových karech. Za příznivého počasí a jarního vlhka sutě opouští a nalézá dočasné úkryty v trouchnivém dřevě padlých a pod kůrou stojících stromů.

Kolik měří: cca 8 – 10 mm

Kde všude se s ním chlubí: Velice variabilní druh, rozšířený v několika rasách od Přímořských Alp po Šumavu. Šumavská populace byla popsána dr. Obenbergerem jako samostatný poddruh.
Oprávněnost tohoto poddruhového statutu stejně tak jako oddělení celého rodu Oreonebria od rodu Nebria není doposud ještě spolehlivě vyřešeno.

Kam dorazil v Česku: Druh, resp. poddruh známý u nás jen ze Šumavy. Nalezen byl zatím pouze na několika lokalitách zahrnujících vesměs vrcholky hor nad 1200 m n.m. (Jezerní hora, Ostrý, Plešný, Svaroh, Špičák, Poledník).

Jak ho správně určit: Jediný zástupce r. Oreonebria u nás, jehož určení by nemělo dělat žádné větší potíže díky jeho charakteristickému tvaru těla a zbarvení. Habituelně se mu nejvíce podobají pouze jedinci druhu Nebria tatrica, jejichž výskyt je ale v oblasti Šumavy vyloučen.

Text: Ivo Těťál, foto: Stanislav Benedikt