Pirapion immune  

(Kirby, 1808)

(řád Coleoptera, čeleď Apionidae)

Jak žije: Tento nosatčík je velmi pravděpodobně výlučným monofágem na janovci metlatém (Sarothamnus scoparius), i když se v literatuře občas zmiňují i příbuzné druhy bobovitých bylin a polokeřů (např. GenistaCytisus). Larvální vývoj druhu probíhá ve větévkách rostliny, kde larva vytváří nápadné hálky, ve kterých je vývojový cyklus dokončen. Imaga opouštějí kukelní komůrky ve vrcholném létě. Brouk se tak dá nejsnáze najít koncem léta a na podzim, kdy je nová populace nejsilnější. Bezkřídlý Pirapion immune je v podmínkách střední Evropy stanovištně velmi náročným broukem, vyhledávajícím místa, kde má zimomřivá živná rostlina větší naději na přežití tuhých zim. Proto ho najdeme spíše na okrajích lesa nebo uvnitř světlých lesů než na otevřených, mrazu a mrazivým větrům vystavených stráních.

Kolik měří: cca 2,5  mm

Kde všude se s ním chlubí: Tento nenápadný nosatčík je atlanto-západomediteránním druhem s rozšířením spolehlivě známým ze západní a jihozápadní Evropy a severní Afriky. Do střední Evropy zasahuje jen výjimečně. Udáván je odtud sice ze všech zemí, údaje ze Slovenska, Maďarska a Rakouska jsou ale nevěrohodné a zasloužily by potvrdit novými nálezy. S jistotou se tu vyskytuje jen v Německu, České republice a západním Polsku.Kam dorazil v Česku: V České republice byl tento brouček spolehlivě potvrzen teprve nedávno. Je odtud známý jen ze dvou lokalit: ve středních Čechách ze středního Povltaví z okolí obce Velká a ze západních Čech z Tachovska z okolí obce Pavlovice. Na obou těchto lokalitách se nalézají bohaté porosty janovce metlatého, který zasahuje i do lesních porostů, kde se mu daří přežívat tuhé středoevropské zimy. Oba výskyty tohoto bezkřídlého brouka jsou zajímavým příspěvkem do diskuse o původnosti a stáří výskytu živné rostliny v české kotlině. Další v literatuře zmiňované lokality z Čech i Moravy jsou nepotvrzené a údaje z nich jsou velmi pravděpodobně založeny na chybných determinacích jiných habituelně podobných druhů nosatčíků.

Jak ho správně určit: U nás je tento nosatčík sice jediným zástupcem rodu Pirapion, přesto ho lze při zběžném zhlédnutí zaměnit i za nosatčíky z jiných rodů, což zřejmě zapříčinilo i některé chybné historické publikace. Habituelně částečně podobní jsou mu např. nosatčíci Perapion curtirostre nebo Holotrichapion ononis, které si můžete prohlédnout např. zde: http://claude.schott.free.fr/Apionidae/Images/Apion-PL4.jpg http://claude.schott.free.fr/Apionidae/Images/Apion-PL5.jpg). Odlišení není jednoduché a spolehlivě ho zvládne jen odborník. Rod Pirapion se od ostatních rodů nosatčíků odlišuje především zcela chybějícími nebo jen málo naznačenými rameny krovek a nápadným, u samic až hruškovitým rozšířením krovek směrem dozadu.

Text: Stanislav Benedikt, foto: Zbyněk Kejval