Stenus montivagus 

Heer, 1838

(řád Coleoptera, čeleď Staphylinidae)

Jak žije: Tento drobný drabčík z podčeledi Steninae žije v hrabance zachovalých, přírodních lesů vyšších poloh. Je dravý, stejně jako jeho larvy, a vyskytuje se zřejmě po celou sezónu. Vzhledem k malé velikosti a poměrně skrytému způsobu života je nejsnáze zjistitelný prosevem hrabanky na vhodných vlhčích místech.

Kolik měří: cca 2,7 – 2,9 mm

Kde všude se s ním chlubí: Je to západoevropský druh s poměrně malým areálem výskytu. Podle posledního seznamu drabčíků Palearktu z roku 2004 je spolehlivě známý z Francie, Belgie, Rakouska, Švýcarska, Německa a České republiky.

Kam dorazil v Česku: V České republice se vyskytuje pouze v horských oblastech západních a jižních Čech. Je známý z více lokalit na Šumavě, v Českém lese, a nedávno byl také zjištěn ve Slavkovském lese.

Jak ho správně určit: V rámci fauny rodu Stenus České republiky je tento druh poměrně snadno odlišitelný kombinací následujících znaků: malá velikost (méně než 3 mm); tělo jednobarevné (bez světlých skvrn na krovkách) s lehkým zelenavým odleskem; první článek zadních tarsů nápadně dlouhý (delší než poslední článek), předposlední článek tarsů zřetelně dvojlaločný; zadeček po celé délce velmi zřetelně obroubený (není jednoduše válcovitý) a jeho poslední terga jsou jemně šagrénovaná; krovky se hned od báze silně rozšiřují, jsou kratší než štít a zcela jim chybí humerální hrboly; nohy zrzavě hnědé, jednobarevné.
Jediný habituelně (velmi) podobný druh je S. carpathicus Ganglbauer, 1896, který se ve střední Evropě vyskytuje v Karpatech a Alpách. Roubalem zmiňované nálezy na Šumavě a v Brdech, zřejmě jediné v Čechách, vyžadují revizi a mohou patřit právě podobnému S. montivagus.Oba druhy se nápadně liší pouze tvarem aedeagu.

Text: Stanislav Benedikt, foto: Zbyněk Kejval