Hesperocorixa castanea

(Thomson, 1869)

(řád Heteroptera, čeleď Corixidae)

Jak žije: Tato ploštice je vázána na stojaté vody s vrstvou organické hmoty v substrátu a na husté porosty rostlin (Sphagnum, Carex, Litorella).Většina českých lokalit jsou jámy po těžbě kaolínu nebo výsypky po povrchové těžbě hnědého uhlí, výjimkou je nález z malého rybníka v obci Vysoká.

Kolik měří: asi 4,5–5,5 mm.

Kde všude se s ním chlubí: Tento druh ploštice je rozšířen po atlantickém pobřeží Evropy od Portugalska po jižní Skandinávii s roztroušenými nálezy ve střední Evropě.

Kam dorazil v Česku: V České republice je Hesperocorixa castanea známa z šesti lokalit v Karlovarském kraji a od Nevřeně na Plzeňsku.

Jak ho správně určit: V České republice žijí čtyři druhy rodu Hesperocorixa. Dva druhy měří 7,5–9 mm (H. sahlbergi a H. linnaei), H. castanea a H. moesta se od nich liší kromě velikosti také redukcí světlých pásek na polokrovkách. Tato kresba může až téměř vymizet a polokrovky jsou čokoládové až tmavě kaštanové s nezřetelnými náznaky příčných pásek. Oba „malé druhy“, H. castanea a H. moesta, se od sebe spolehlivě odliší jen na základě studia kopulačních orgánů samců, samice jsou neurčitelné.

Text: Libor Dvořák, foto: Zbyněk Kejval