Myrmica hirsuta  

Elmes, 1978

(řád Hymenoptera, čeleď Formicidae)

Jak žije: Je to velmi vzácný permanentní sociální parazit, žijící v hnízdech podobných mravenců Myrmica sabuleti Meinert, 1860. Tento hojný hostitelský druh preferuje slabě zastíněná sušší a teplá stanoviště, vyhýbá se stinným lesům, podmáčeným stanovištím, ale i vyprahlým místům. Je to typický druh polosuchých trávníků, lesních okrajů a světlých hájů od nížin do podhůří. Hnízda buduje jednoduchá zemní, nejčastěji pod kameny, mechem a dřevem.

Kolik měří: Jedná se o sociálního parazita, který jen velmi vzácně vytváří kastu dělnic. Ty jsou velké ca 4–5 mm. Samičky a samci měří ca 6–7 mm.

Kde všude se s ním chlubí: Tento velice vzácný evropský druh je dosud známý pouze z izolovaných stanovišť několika evropských států od Chorvatska po jižní Finsko, nejzápadněji v jižní Anglii, nejvýchodněji v evropské části Ruska.

Kam dorazil v Česku: Dosud známe jediný nález několika samic z hnízda Myrmica sabuleti a to z 80. let minulého století od Horažďovic (oblast vápenců východně od města).

Jak ho správně určit: Od hostitelského druhu se liší menšími laloky na bazích tykadel, kratšími a tupějšími epinotálními trny a zejména výrazným (hustým a dlouhým) ochlupením všech částí těla. Viz fotografie od April Nobile (© AntWeb.org. 2012)

Text: Pavel Bezděčka, foto: Zbyněk Kejval