Formica aquilonia  

Yarrow, 1955

(řád Hymenoptera, čeleď Formicidae)

Jak žije: Mezi našimi tzv. „lesními mravenci“, kteří si budují jehličnaté kupy nad svými zemními hnízdy, zaujímá tento druh několik NEJ. Je nejvíce horský, jeho dělnice jsou nejdrobnější a je u nás nejvzácnější. Obývá horské smrčiny (i běžné hospodářské SM porosty), v nichž buduje hnízda především v řídkých kmenovinách, v lesních lemech, podél lesních cest a v průsecích.

Kolik měří: dělnice 4–6 (8) mm, samičky 8–10 mm, samečci 8-10 mm

Kde všude se s ním chlubí: Je to boreomontánní druh s velikým eurosibiřským areálem výskytu (od Skotska přes Skandinávii až po Kamčatku). V Evropě (mimo severní) žije jen ve vyšších pohořích (Pyreneje, Alpy, Rila, Pirin, Rumunské Karpaty). Směrem k severu se nadmořská výška jeho výskytu snižuje. V okolních zemích je znám pouze z Alp a tří izolovaných lokalit v Polsku. Na území Slovenska nebyl dosud zjištěn.

Kam dorazil v Česku: Jediné dosud známé lokality výskytu u nás se nacházejí v Blanském lese a v Novohradských horách.

Jak ho správně určit: Jeho odlišení od ostatních lesních mravenců může být obtížné. Významnými znaky jsou: poměrně drobné tělo většiny dělnic v hnízdě, celkové světlejší zbarvení, minimum odstávajících chloupků na hrudi, linie šikmých odstávajících kratších chloupků na zadní straně hlavy. Tyto znaky jsou však proměnlivé. Pomocnými znaky jsou: výskyt výhradně v jehličnatých lesích vyšších poloh, silný sklon k tvorbě vícehnízdních (polykalických a polydomních) kolonií, oblá až homolovitá hnízda z jemného rostlinného materiálu (jehličí a kousky pryskyřice).

Najdete-li takové potvůrky, dejte mi prosím vědět na adresu bezdecka@muzeum.ji.cz a vězte, že fotky hnízda případně i „ferdíků“  zprávu jedinečně doplní (o vzorku dělnic nemluvě).

Text: Pavel Bezděčka, foto: Zbyněk Kejval