Jak jsme v Kraslicích potkali tesaříka javorového

text: Jiří Hejkal 

Nastal státní svátek „Den upálení mistra Jana Husa“. Venku bylo příjemně, ani teplo, ani zima. Tak jsme si s manželkou řekli, že vyrazíme na výlet do přírody a velké psy vezmeme s sebou. Vystoupali jsme sjezdovku Krajka, prošli Hraničnou a odpočinuli si v jedné z místních restaurací. Na závěr výletu a cestu domů jsme se rozhodli pro polní cestu přes kopec Zelenou Horu. Po cestě mezi loukami a listnatými háji občas přeběhl střevlíček z rodu Amara, tak jsem měl zrak zapíchnutý přímo pod nohy. Náhle Soňa, se kterou v tu chvíli cloumali Bert a Daisy, zvolala: „Přes cestu před námi běží velký brouk!“ Byl to krásně zbarvený, asi dva centimetry velký tesařík. Přestože nejsem na tesaříky odborník, okamžitě jsem pojal „podezření“, že se jedná o tesaříka javorového (Ropalopus ungaricus). Před čtyřmi roky jednoho samečka náhodně vyfotil Pavel Reichard na své zahradě, jak běžel v trávě. A toto místo je vzdálené necelý kilometr od prvního nálezu. Snímek brouka (tentokrát samičky) jsem zaslal známým entomologům a Ivo Těťál s Ondřejem Sabolem moji domněnku potvrdili.

Tesařík javorový se vyvíjí v živých javorech klenech (Acer pseudoplatanus). Klenů roste v Kraslicích spousta a vyšší nadmořská výška (630 metrů) také odpovídá jeho požadavkům. V červeném seznamu České republiky je tesařík javorový zařazen mezi ohrožené druhy. Ze západních Čech jsou známy pouze staré nálezy před rokem 1960 (Šumava). Podle Ondřeje Sabola, který se tomuto druhu věnuje, zřejmě uniká pozornosti a je více rozšířený, než se podle dosavadních nálezů zdá. A tak paradoxně druhý „náhodný“ nález v krátkém časovém odstupu naznačuje, že oba dosavadní nálezy v Kraslicích tak úplně náhodné nejsou.