14. dubna 2021

Tomáš Fiala publikoval svůj článek Příspěvek k poznání kůrovce Xylocleptes bispinus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) v České republice v Západočeských entomologických listech.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>