18. června 2021

Zbyněk Kejval publikoval svůj článek Několik pozoruhodných nálezů lupic a břežnic (Diptera: Dolichopodidae, Ephydridae) v západních Čechách v letech 2017–2020 v Západočeských entomologických listech.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>