18. února 2022

Václav Týr publikoval svůj článek Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 15. část. Curculionidae (mimo podčeledi Platypodinae a Scolytinae) v Západočeských entomologických listech.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>